Opieka Hospicyjna

slajd1

HOSPICJUM DOMOWE
(opieka paliatywna i hospicyjna) - NFZ

Aktualizowane 28.05.2020r.

Rejestracja do opieki możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00, pod adresem: 82 - 400 Sztum, ul. Reja 12; tel. 55 277 92 34.
Należy dostarczyć skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z informacją o wypisie ze szpitala i wynikami ostatnich badań.

   Stowarzyszenie „DAR SERCA” pioniersko rozpoczęło te usługi dla mieszkańców powiatu sztumskiego w 2000 r. i realizuje do chwili obecnej, we współpracy z lekarzami rodzinnymi oraz pielęgniarkami i położnymi środowiskowo-rodzinnymi. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy przyległych terenów powiatu kwidzyńskiego i malborskiego.
Do objęcia osoby chorej opieką paliatywno - hospicyjną w ramach refundacji ze środków ubezpieczenia zdrowotnego, niezbędne jest skierowanie lekarza rodzinego lub innego lekarza, tzn.: specjalisty oddziału szpitala lub poradni specjalistycznej, a także zakwalifikowanie tej osoby do opieki przez lekarza hospicjum domowego na podstawie wywiadu zdrowotnego.

Informacja o realizacji opieki przez Zespół Hospicjum Domowego
1. Opiekę realizujemy bezpłatnie na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

2. Osoby korzystające z opieki, to chorzy na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, po zakończonym procesie diagnozowania i leczenia.
3. Do opieki przyjmujemy osoby dorosłe, chore głównie na choroby nowotworowe /C00-D48/ oraz na inne choroby, jak:

- następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego /G 09/
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy /G 10-13/
- kardiomiopatie-w okresie schyłkowym /I 42-43/
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej /I 96/
- owrzodzenia odleżynowe /L 89/

4. Zespół Hospicjum Domowego stanowią: lekarz, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog. 
5. Pierwsza wizyta Zespołu Hospicjum Domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną/opiekunem.
6. Wywiad lekarski stanowi podstawę do ostatecznej kwalifikacji chorego do opieki.

7. Wizyta lekarza standardowo odbywa sie 2 razy w miesiącu a pielęgniarki 2 razy w tygodniu.W razie potrzeby wizyty odbywaja się    częściej.
8. Ocena jakości opieki świadczonej przez Zespół Hospicjum Domowego odbywa się w oparciu o „Ankietę satysfakcji osoby korzystającej z opieki i jej rodziny”

9. „KOSZYK USŁUG” w opiece paliatywnej i hospicyjnej:

1) pomoc w łagodzeniu objawów choroby, np.: zapobieganie i uśmierzanie bólu, objawów ze strony układu pokarmowego, braku apetytu, zmianom na skórze, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
2) wspieranie psychiczne i edukacja rodziny chorego,
3) bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznych, takiego jak: koncentrator tlenu, ssak elektryczny, inhalator, glukometr, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, pompa infuzyjna, kule, laska, balkonik, chodzik, wózek inwalidzki.
4) pomoc psychologa,
5) kierowanie na badania w przypadku zaostrzenia objawów choroby, z powodu której chory został zakwalifikowany do opiek,
6) zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku przez pomoc w uruchamianiu chorego, profilaktyce przeciwodleżynowej,

10. Świadczenia opieki zdrowotnej HOSPICJUM DOMOWEGO realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.

       11. Pacjent również korzysta z usług zdrowotnych innych jednostek opieki zdrowotnej, w tym lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, z pomocy doraźnej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego.

12. Pacjent ma prawo do składania skarg / zażaleń/ /reklamacji dotyczących jakości usług:

1) do prezesa lub kierownika jednostki świadczącej usługi – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum, tel. 502 610 662 lub 502 610 652 - osobiście, pisemnie, telefonicznie, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) do płatnika usług zdrowotnych - pisemnie pod adresem: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, tel. 58 75 12 533; 58 75 12 576.

13. Powyższą informację sporządzono w oparciu o warunki realizacji umowy z płatnikiem usług zdrowotnych.

14. Stowarzyszeniu "Dar Serca" zależy na wysokiej jakości usług dlatego prosimy o wypełnienie ankiety i dzielenie się z nami uwagami na temat opieki.

15. Stowarzyszenie „DAR SERCA” prosi Pacjenta i jego Opiekuna o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej satysfakcji z jakości opieki, którą dostarczy pielęgniarka.

16. Materiały do pobrania:

- Ankieta satysfakcji Pacjenta i Jego Rodziny - pobierz.

Ankietę można wypełniać także poprzez Interent i dostępna jest w poniższym linku:  https://www.survio.com/survey/d/O7L3C8T7R2C4T4N4I

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12 zwane dalej Stowarzyszeniem, informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez STOWARZSZENIE Pani/Pana danych osobowych.

  1. Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą: 82-400 Sztum, ul. Reja 12.
  2. Inspektorem ochrony danych STOWARZYSZENIA jest: Jacek Lewandowski, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług zdrowotnych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19);
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w związku z zawarciem i realizacją usług zdrowotnych.
  5. Nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych i uniemożliwi zawarcie bądź realizację usług.
  6. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-c i art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przepisami prawa:

- podmioty realizujące usługi na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, - podmioty dostarczające korespondencję,

- organy publiczne w celu realizacji ich ustawowych zadań,

- podmioty medyczne w celu realizacji ich ustawowych zadań.

     8. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

           - realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

           - dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym skorzystania z usług profesjonalnego

            pełnomocnika,

             - udzielenia pomocy medycznej, w przypadku zaistnienia takiej konieczności w trybie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Pomocy Doraźnej

       9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

       10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu na podstawie

       11. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

12. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

14. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

25.05.2018r. Krystyna Szafrańska- Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca"

Aktualizowane 28.05.2020r.

NUMERY ALARMOWE: Pogotowie rat. - 999; Policja - 997; Straż pożarna – 998.