WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

  • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
  • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
  • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
  • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
  • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Sprawozdanie z Pól Nadziei w powiecie sztumskim

W październiku 80 wolontariuszy, głównie młodzież ze Sztumu, Czernina, Starego Targu i Gościszewa, pod opieką 14 nauczycieli, prowadziła kwestę w Sztumie, Czerninie, Starym Targu, Nowym Targu i Gościszewie. W padziernikową sobotę (22.10) w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym w Czerninie prowadzono bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje z fizykoterapeutą i masażystą, zapewniono liczne atrakcje dla wolontariuszy, darczyńców i wszystkich potrzebujących. Największą popularnością cieszyły się masaże, laseroterapia i krioterapia oraz instruktaż masażu relaksacyjnego dla par (nie tylko małżeńskich).   
Zebrano łącznie 7.753
złotych i środki te przeznaczymy na remont piętra w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie przy ul. Zielnej 2.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tą Akcję oraz Państwu za hojność i dobre serce. Nadal można dokonywać wpłat na konto stowarzyszenia.   Ponadto zapraszamy do korzystanie z promocyjnych zabiegów, w tym profilaktycznych.

POMAGANIE PRZEZ KORZYSTANIE: Skorzystaj z kupna bonów upominkowych na wybrane zabiegi rehabilitacyjne z 50 % rabatem. Realizacja zabiegów z zakupionych bonów możliwa będzie do 31 stycznia 2017 roku.

Apel o pomoc w dokończeniu remontu

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WSPARCIE FINANSOWE OPIEKI DZIENNEJ I CAŁODOBOWEJ DLA SENIORÓW  I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które prowadzimy w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym pod adresem 82-400 Sztum –Czernin ul. Zielna 2. Jest to nieruchomość po byłym przedszkolu przekazana Stowarzyszeniu przez samorząd Gminy Sztum. Opieka nasza  spotkała się z  dużym zainteresowaniem osób potrzebujących i ich rodzin. Realizujemy ją przy zaangażowaniu fachowej kadry medycznej i opiekuńczej (pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów masażystów, terapeutów zajęciowych, psychologa, lekarzy). Posiadamy dobrą bazę lokalową i bardzo dobrą bazę sprzętową. Jednakże dla zwieszenia liczby miejsc oraz dla jeszcze lepszej jakości usług i poszerzenia rehabilitacji,  pragniemy w najbliższym czasie dokończyć remont piętra budynku, którego powierzchnia wynosi  500 m2. Posiadamy już windę lecz wymagane jest wykonanie prac, takich jak: nałożenie  tynku na ściany w pokojach i innych pomieszczeniach, glazury w łazienkach, pokrycie posadzek, zakup i montaż drzwi, montaż białego osprzętu elektrycznego, malowanie ścian.  

Nasza praca dobrze służy osobom potrzebującym i ich rodzinom. Czują się u nas dobrze. Z opieki korzystają głównie mieszkańcy powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, ale są też osoby z Trójmiasta i innych miejscowości. Obecnie mamy pod opieką 30 osób, a chcemy zwiększyć liczbę miejsc o 20.

Każda ofiarowana pomoc  przyczyni się do szybszego osiągnięcia celu.
Nasz numer  konta bankowego: 64 8309 0000 0001 5903 2000 0030  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym  „DAR SERCA”, ul. Reja 12, 82-400 Sztum

  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

22 czerwca tego roku odbyło się w Czerninie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebrani wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015, podjęli proponowane przez Zarząd i Komisję Rewizyjną uchwały, udzielili absolutorium Zarządowi oraz zapoznali się ze stanem inwestycyjnym w na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Czerninie.

Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie oraz darczyńcom, mamy nadzieję na wykończenie prac adaptacyjnych, tym bardziej, że jest już zamontowany dźwig windowy, co zostało zrealizowane dzięki środkom  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sztumie w roku 2015.

Prace będą kontynuowane, tym bardziej, że rośnie zapotrzebowanie na opiekę dzienną i całodobową dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, spośród których największy procent stanowią osoby starsze. W zakresie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, przewlekle chorymi  i niepełnosprawnymi, jako organizacja pożytku publicznego realizujemy również zadania społeczne zlecone, dzięki czemu wiele osób otrzymuje pomoc i wsparcie bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością. W najbliższej przyszłości zamierzamy  również kontynuować współpracę z Pomorskim Oddziałem PFRON, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo prosimy ludzi dobrej woli oraz firmy lokalne o wsparcie finansowe lub rzeczowe na kontynuację prac inwestycyjnych. 

Zapraszamy również chętne osoby do wolontariatu, w tym do pomocy w opiece nad naszymi podopiecznymi.

Przedstawiamy kilka zdjęć  członków Walnego Zebrania, które po oficjalnych obradach wizytowało remontowane pietro Ośrodka w Czerninie. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w tej inwestycji zapraszamy do współpracy.

W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska