Współpraca

Współpraca ta służy integrowaniu środowiska lokalnego wokół problemów osób dotkniętych ciężką nieuleczalną chorobą i niepełnosprawnością oraz uzupełnianiu działań na rzecz tych osób.

Odbywa się na płaszczyznach:

1) Współpracy z samorządem lokalnym - wojewódzkim, powiatowym, gminnym, w celu umożliwienia działalności statutowej i jej wspierania.
2) Współpraca zakładami opieki zdrowotnej, opieką społeczną, w zakresie zapewnienia potrzeb osobom potrzebującym.
3) Poparcie naszych działań ze strony różnych naszych środowisk, jak: pracowników ochrony zdrowia, oświaty, kościoła, radnych oraz mieszkańców, a także środowisk zagranicznych, wyrażone:
- poparciem psychicznym
- darowiznami finansowymi, rzeczowymi, wykonaniem usług na rzecz naszych podopiecznych, wykonanie pracy na rzecz Stowarzyszenia,
- uczestnictwo w kwestach ulicznych, koncertach charytatywnych,
- wolontariatem.