Aktualności

Razem możemy więcej

Realizowany przez stowarzyszenie program w fotograficznym skrócie....

 

RODO w Darze Serca

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12 zwane dalej Stowarzyszeniem, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez STOWARZSZENIE Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12,

 2. inspektorem ochrony danych STOWARZYSZENIA jest: Jacek Lewandowski, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług medycznych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19);

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 2. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu na podstawie art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;

 3. Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
  Rozporządzenia;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie
  art. 21 Rozporządzenia;

 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 1. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

 3. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług medycznych a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych;

 4. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rekordowe Pola Nadziei

W kwietniu na terenie Sztumu, Czernina i Gościszewa odbyła się  zbiórka publiczna pieniędzy na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla osób przewlekle chorych. 

Okazała się ona rekordową, nie tylko wśród zbiórek wiosennych... Dlatego składamy wielkie podziękowania wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom oraz z całego serca jesteśmy wdzięczni  wszystkim darczyńców. Łącznie ze wszystkich punktów zebraliśmy  9.309,39 zł., co wystarczy na zakup aż trzech sztuk koncentratorów tlenu dla naszych podopiecznych hospicyjnych...
Będą one wypożyczane bezpłatnie także osobom do tej pory nie będącym pod naszą opieką, a ciężko chorym w domu i wymagającycm takiego sprzętu ułatwiającego oddychanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie.  
W tym roku doposażanie naszej wypożyczalni w sprzęt będzie kontynuowane... 
Możliwe jest nadal przekazywanie środków na nasze konto (w Banku Spółdzielczym w Sztumie): 
22 8309 0000 0001 2000 0010. 
Mamy nadzieje, że wkrótce będziemy mogli podzielić się z państwem długą listą wpłat od lokalnych firm i innych dobrodziejów...  a w ślad za tym, kolejnymi zakupami sprzętów do opieki nad osobami przewlekle chorymi.
 

 

 

 

 

Czas na Ciebie! 60+ zapraszamy :-)

Ruszył program dla seniorów 60 +. Pierwsze zajęcia w ramach Akademii umysłu poprowadził Pan Sławek Wichowski. Gry planszowe w miłym towarzystwie i w chłodnym Klubie Amator oraz przy drinku zimnej wody z miętą będą kontynuowane w każdy poniedziałek i środy od godziny 16.00 do godz. 18.00. Zapraszamy chętnych do zapisywania się do udziału w projekcie, który obejmuje także inne niespodzianki, w tym panel dotyczący urody oraz wycieczki studyjne... Masz czas na zapisanie się do 15 czerwca, bo teraz nadchodzi Twój czas - zostań aktywnym seniorem! :-)

 

ASOS - ruszają zapisy

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KOLEJNYM PROJEKCIE!

„TWÓJ CZAS - zostań aktywnym seniorem” to kolejne przedsięwzięcie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt realizujemy w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum Kultury.
W ramach projektu przewidziano między innymi: 
warsztaty prozdrowotne oraz aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego m.in. fotografii, gier planszowych i tradycyjnych rzemiosł. Będą także konsultacje ze specjalistami i atrakcyjne wyjazdy studyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne, drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez facebooka
 https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/  oraz osobiste w siedzibie Stowarzyszenia lub w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie. 
Czekamy właśnie na Ciebie  i chętne osoby w wieku 60 +!  Spiesz się ze zgłoszeniem, bo zajęcia zaczynamy od maja... :-)
Formularz rekrutacyjny - pobierz
Regulamin organizacyjny programu - pobierz
Twój czas 60+  pobierz ogłoszenie