Aktualności

Prosimy o przekazanie 1% od podatku PIT

Zapraszamy Państwa do przekazywania 1% od podatku PIT na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w Sztumie.

Wesprą Państwo w ten sposób naszą działalność, która obejmuje:

1. Opiekę całodobową w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym "Dar Serca" w Czerninie;

2. Opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla seniorów;

3. Usługi z zakresu hospicjum domowego i opieki długoterminowej domowej;

 4. Rehabilitację w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Sztumie;

5. Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do opieki domowej;

 6. Realizację projektów i zadań zleconych dofinansowanych z funduszy państwowych i unijnych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE!

1

Sztum, 26.01.2021 r.

Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu! Zapraszamy chętnych do udziału!

Stowarzyszenie "Dar Serca" w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie i Spółdzielnią Socjalną "Iskra" od nowego roku 2021 realizują wspólnie kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nosi on nazwę „SIŁA WSPÓŁPRACY – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum". ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI UCZESTNIKÓW! Opis całej realizacji znajduje się w zakładce Projekty -> Siła Współpracy.

Więcej informacji można uzyskać także pod nr tel. 55 640 63 95. Plakat promocyjny Sia Wsppracy 1

REKRUTACJA Sia Wsppracy

Zakup nowych koncentratorów tlenu

W ramach zadania publicznego pn. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" dnia 23.06.2020 r. zakupiono 2 koncentratory tlenu dla osób objętych przez Stowarzyszenie "Dar Serca" opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 6 890,00 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł. Koncentratory będą wypożyczane nieodpłatnie.

Zdjęcia: Agnieszka Szafrańska

Sztum, 30.06.2020 r.

Uroczyste zakończenie Projektu "Razem Możemy Więcej..." na zamku w Gniewie

Dnia 30.09.2020 r. uroczyste zakończenie projektu "Razem Możemy Więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" pojechaliśmy świętować na zamku w Gniewie. Przywitał nas sam kasztelan zamku gniewskiego Jarosław Struczyński wraz ze swoją rycerską drużyną, która przygotowała dla nas sporo atrakcji...
Po słodkim poczęstunku pani wiceprezes Anna Lewandowska odpaliła z wielkim hukiem armatę i rozpoczęły się animacje w podziale na 3 grupy.... Były przejażdżki wozem zaprzęgniętym w parę koni, zwiedzanie i opowieści rycerskie, konkursy, nauka śpiewu chorału gregoriańskiego i oczywiście foto-budka. Na zakończenie programu integracyjnego odbył się koncert wokalny, w którym wystąpiła pani
Bożena Belcarz
ze swoją kryształową harfą i misami relaksacyjnymi. Po tak intensywnym programie biesiadowaliśmy w zamkowej restauracji, jedząc także oczami przygotowane wykwintne potrawy... Długo będziemy wspominać tak radosne wydarzenie... i dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego projektu "Razem Możemy Więcej...", który realizowaliśmy wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie. http://mgopssztum.pl/
Projekt trwał 2 lata. Usługi, które w jego zakresie świadczyliśmy, będą kontynuowane do końca 2022 r. w ramach trwałości projektu.
Sztum, 01.10.2020 r.

Badania na koronawirusa w Stowarzyszeniu

W maju 2020 r. wszyscy pensjonariusze Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego "Dar Serca" w Czerninie (29 osób), oraz pracownicy Stowarzyszenia "Dar Serca" (52 osoby) zostali przebadani na obecność wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa). Wszystkie przebadane osoby otrzymały wynik ujemny, co oznacza, że nikt w trakcie przeprowadzania badania i wcześniej nie był zarażony. Badania zostały zlecone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Malborku i przeprowadzono je przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Próbki do badań w Ośrodkach Stowarzyszenia pobierali pracownicy WSSE w Gdańsku i żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Gdynia-Witomino. Poniższe zdjęcia przedstawiają dwóch żołnierzy i p. Agnieszkę Kamienik - terapeutkę pracującą w Stowarzyszeniu - w trakcie badania.

Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów w związku z badaniami. Dziękujemy Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym i żołnierzom za ich zorganizowanie, przeprowadzenie i sfinansowanie.

Zdjęcia: Krystyna Szafrańska

Sztum, 04.06.2020 r.