Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY ZAKUPU KONCENTRATORÓW TLENU TYPU AIR SEP VISIONAIR ORAZ TOKYO 3N

W związku z umową na realizację zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003r., pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Stowarzyszeniem „Dar Serca”, pod tytułem „ Opieka paliatywna darem serca dla chorego”, zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup sprzętu –

KONCENTRATOR TLENU typu:

1) Air Sep VisionAir i

2) Tokjo 3N

Zamierzamy zakupić razem 3 koncentratory spośród wyżej wymienionych.

Prosimy o odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jaki jest producent sprzętu?

 2. Data produkcji sprzętu.

 3. Warunki techniczne sprzętu.

 4. Cena za sprzęt (netto i brutto) - jedna sztuka.

 5. Warunki serwisu gwarancyjnego, tzn. Jaki jest koszt za usługę i jaki będzie koszt za transport sprzętu ?

 6. Warunki serwisu pogwarancyjnego, tzn. Jaki będzie koszt za usługę i za transport?

 7. Ceny za wymianę części zamiennych ( wymienić jakie), które są w sprzęcie wymieniane( netto i brutto).

 8. Jakie elementy najczęściej ulegają zużyciu ?, np. filtry, sita i inne?

 9. Gdzie w sprzęcie znajdują się filtry i jakie one są ( np. fitr zewnętrzny, wewnętrzny, bakteriobójczy)?

 10. Czy użytkownik może we własnym zakresie wymieniać filtry, a jeśli tak, to czy udzielą Państwo instrukcji telefonicznej na ten temat? W naszej praktyce mamy przypadki, że z uwagi na warunki panujące w domu chorego ( wilgotność , zapylenie powietrza z powodu palenia w piecach), filtry musimy wymieniać nawet 1x na 2 tygodnie.

 11. Jakie czynności wykonuje Firma w ramach serwisu?

 12. Proszę wysłać kserokopię dokumentu dotyczącego uprawnień firmy do dokonywania serwisu koncentratorów tlenu (autoryzacje).

 1. Warunki płatności - czy mogą być w ciągu 7 dni przelewem od daty dostawy sprzętu?

 2. Jaki będzie termin dostawy?

Na wybór oferty wpłynie:

Cena - 85 %

Warunki serwisu – 5%

Gwarancja – 5%

Termin dostawy sprzętu – 5%

Oferty rozpatrywane będą 8 lipca 2019 r. o godz. 12,00.

Po wyborze oferty niezwłocznie wysłane będzie zamówienie do wybranej Firmy.

z poważaniem

Krystyna Szafrańska-Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”

Tel. 502 610 652

Goście

Wizyta gości z Niemiec 

Z Ritterhude przybyła 6 osobowa grupa osób do naszego Ośrodka  w Czerninie. Wśród nich był lekarz, farmaceutka, fizyk pracujący w laboratorium fizycznym i jednocześnie wolontariusz w hospicjum, nauczycielka, informatyk. Przyjechali w nasze strony, jako grupa koła fotograficzna realizująca swoje hobby. Był również z nimi, zaprzyjaźniony z naszym Stowarzyszeniem od 20 lat, kierownik Sozialstation Ritterhude Hans Jochim Sparr. To za jego przyczyną poznaliśmy tych wspaniałych ludzi, których łączy jedna pasja - fotografia. Byli zainteresowani naszą opieką nad seniorami. Ośrodek w Czerninie zrobił na nich duże pozytywne wrażenie. Stwierdzili, że warunki jakie stworzyliśmy naszym podopiecznym są na poziomie standardu europejskiego. Niezwykle miłe dla nas było ich stwierdzenie, że twarze i zachowanie naszych podopiecznych świadczą o dobrej opiece, jaką ich otaczamy.

Robili dużo zdjęć. Wkrótce je pokażemy - oczywiście za zgodą naszych podopiecznych. Tymczasem pokazujemy kilka zdjęć zrobionych naszym aparatem (przepraszamy za gorszą jakość tych zdjęć).

Krystyna Szafrańska

 

Zakup nowego sprzętu

W ramach wykonywania zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego” w 2018 r. zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 5 272,00 zł.

Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł.

Akcja charytatywna "Pola Nadziei"

25.05.2019r. 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM „DAR SERCA” W SZTUMIE

ORGANIZUJE KWESTĘ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH.

 

TEGO DNIA w GODZ 9.00-13.00 WOLONTARIUSZE BĘDĄ KWESTOWAĆ NA ULICACH

SZTUMU I CZERNINA.

ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO.

Dziękujemy za wsparcie.

Skorzystaj z opieki - rekrutacja trwa