Program Rządowy - Aktywność Społeczna Osób Starszych (ASOS) 2014-2020 Edycja 2014

Realizujemy Projekt pn. "Aktywny senior darem serca dla potrzebujących" w ramach Rządowego Programu na rzecz  "Aktywności Społecznej Osób Starszych " na lata 2014-2020 Edycja 2014