Struktura organizacyjna

JEDNOSTKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I. OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY „DAR SERCA”, 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel./fax: +48 55 277 79 83, tel.: +48 277 92 34 - REJESTRACJA  i +48 55 277 92 35

Rodzaje działalności:

1.HOSPICJUM DOMOWE - usługi w zakresie opieki paliatywnej refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

2.OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA - usługi w zakresie specjalistycznej opieki pielegniarskiej refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

3. OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ OGÓLNOUSTROJOWEJ - zabiegi rehabilitacyjne na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

4.REHABILITACJA/LECZNICA AMBULATORYJNA, w tym porady/konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne - usługi płatna 

5.WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO

6.WOLONTARIAT - biuro

II. OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY „DAR SERCA”, 82-400 Sztum - Czernin, ul. Zielna 2, tel. +48 55 245 07 23; kom. 502 610 662

Rodzaje działalności:

1. OPIEKA CAŁODOBOWA, W TYM TURNUSY I WCZASY REHABILITACYJNE - opieka płatna 

2. OPIEKA DZIENNA - opieka płatna lub wspólfinansowana w ramach umowy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla klientów tej instytucji. 

3. REHABILITACJA AMBULATORYJNA, w tym konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne - usługi płatne 

KADRA MEDYCZNA

LEKARZE:

1) Bogumiła Grabowska: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

2) Lech Krekoteń: lekarz specjalista chorób wewnetrznych, kurs z zakresu medycyny paliatywnej

3) Jan Sławiński: specjalista chorób wewnętrznych i medycyny przeciwstarzeniowej

4) Agnieszka Dębniak - Witkowska: lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kurs z zakresu medycyny paliatywnej

5) Mariusz Żółtowski - specjalista chorób chirurgicznych

6) Jarosław Jarliński - specjalista ortopedii i traumatologi

INNY PERSONEL:

1) Natalia Zaborowska-Pierzyńska - psycholog z kliniczny z kilkuletnim doswiadczeniem zawodowym

PIELĘGNIARKI:

1) Anna Lewandowska - pielęgniarka koordynująca, powyżej 40 lat pracy, kurs z zakresu zarządzania zespołem pielęgniarskim, kurs z zakresu opieki paliatywnej

2) Jolanta Czerwińska - mgr pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, kurs z zakresu medycyny paliatywnej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

3) Barbara Czyż - mgr pielęgniarstwa, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, z wieloletnim dośawiadczeniem zawodowym

4) Małgorzata Misiak - mgr pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

5) Elżbieta Sobczak - mgr pielęgniarstwa, kurs pielęgniarstwa operacyjnego, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

6) Marta Cierocka - pielęgniarka, specjalizacja z zakresu opieki paliatywnej, kurs kwalifikacyjnyz zakresu pielęgniarstwa środowiskowo rodzinnego, kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

7) Marzanna Smolarczyk - pielęgniarka, specjalizacja z zakresu opieki paliatywnej, kurs z zakresu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

REHABILITANCI:

1) Grzegorz Rutkowski - mgr fizjoterapii - Kurs w/g koncepcji PNF, kurs masażu leczniczego, panel współpracy Uczelnia – Pracodawcy „Absolwenci Dietetyki i Fizjoterapii na rynku pracy”, z wieloletnim doświaczeniem zawodowym

2) Małgorzata Gręda - mgr fizjoterapii, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym

3) Natalia Bielińska - licencjat z zakresu fizjoterapii, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym

4) Katarzyna Koch - mgr fizjoterapii, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym

5) Tycjan Lukas - technik masażysta, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym

6) Kamil Lejman - technik masażysta, z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym

ORAZ TERAPEUCI ZAJĘCIOWI, OPIEKUNKI MEDYCZNE I ŚRODOWISKOWE.