Struktura organizacyjna

JEDNOSTKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

I. OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY „DAR SERCA”, 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel./fax: +48 55 277 79 83, tel.: +48 277 92 34 - REJESTRACJA  i +48 55 277 92 35

Rodzaje działalności:

1.HOSPICJUM DOMOWE - usługi w zakresie opieki paliatywnej refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ
2.OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA - usługi w zakresie specjalistycznej opieki pielegniarskiej refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

3. OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ - zabiegi rehabilitacyjne na zlecenie lekarzan ubezpieczenia zdrowotnego - refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

3.REHABILITACJA LECZNICA AMBULATORYJNA, w tym porady/konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne - usługi płatna 

4.WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO
5.WOLONTARIAT - biuro

II. OŚRODEK REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY „DAR SERCA”, 82-400 Sztum - Czernin, ul. Zielna 2, tel. +48 55 245 07 23; kom. 502 610 662

Rodzaje działalności:

1. OPIEKA CAŁODOBOWA, W TYM TURNUSY I WCZASY REHABILITACYJNE - opieka płatna 

2. OPIEKA DZIENNA - opieka płatna lub wspólfinansowana w ramach umowy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla klientów tej instytucji. 

3. REHABILITACJA AMBULATORYJNA, w tym konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne - usługi płatne 

                                             KADRA MEDYCZNA

LEKARZE:

1) Bogumiła Grabowska: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

2) Lech Krekoteń: lekarz specjalista chorób wewnetrznych, kurs z zakresu medycyny paliatywnej

3) Agnieszka Dębniak - Witkowska: lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kurs z zakresu medycyny paliatywnej

4) Mariusz Żółtowski - specjalista chorób chirurgicznych

5) Jarosław Jarliński - specjalista ortopedii i traumatologi

INNY PERSONEL:

1) Natalia Zaborowska - psycholog z kliniczny z kilkuletnim doswiadczeniem zawodowym

PIELĘGNIARKI:

1) Anna Lewandowska - pielęgniarka koordynująca, powyżej 40 lat pracy, kurs z zakresu zarządzania zespołem pielęgniarskim, kurs z zakresu opieki pliatywnej

2) Jolanta Czerwońska - mgr pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, kurs z zakresu medycyny paliatywnej, z wieloletnim doswiadczeniem zawodowym

3) Barbara Czyż - mgr pielęgniarstwa, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

4) Małgorzata Misiak - mgr pielęgniarstwa, kurs kwalifikacyjny z zakresu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

5) Iwona Wisniewska - pielęgniarka, specjalistka opieki paliatywnej, kurs kwalifikacyjnym w zakresie opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

6) Marta Cierocka - pielęgniarka, specjalistak z zakresu opieki paliatywnej, kurs kwalifikacyjnyz zakresu pielęgniarstwa środowiskowo rodzinnego, kurs kwalifikacyjny z zaktesu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

7) Marzanna Smolarczyk - pielęgniarka, specjalista z zakresu opieki paliatywnej, kurs z zakresu opieki długoterminowej domowej, z wieloletnim dosawiadczeniem zawodowym

REHABILITANCI:

1) Grzegorz Rutkowski - mgr fizjoterapii - Kurs w/g koncepcji PNF, kurs masażu leczniczego, panel współpracy Uczelnia – Pracodawcy „Absolwenci Dietetyki i Fizjoterapii na rynku pracy”, z kilkuletnim  doswiaczeniem zawodowym

2)Małgorzata Gręda - mgr Fizjoterapii, z kilkuletnim doswiadczeniem zawodowym

3) Tycjan Lukas - technik masażysta,z kilkuletnim doswiadczeniem zawodowym 

4) Łukasz Tworkowski - technik masażysta

5) Kamil Lejman - technik masażysta 

5) Patrycja Nalepa - terapeuta zajęciowy

ORAZ OPIEKUNKI MEDYCZNE I ŚRODOWISKOWE