Sprawozdania

 • Rok 2019 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz 
 • Rok 2019 - bilans - pobierz
 • Rok 2019 - rachunek zysków i strat - pobierz
 • Rok 2019 - informacja dodatkowa - pobierz

 

 • Rok 2018 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz 
 • Rok 2018 - bilans - pobierz
 • Rok 2018 - rachunek zysków i strat - pobierz
 • Rok 2018 - informacja dodatkowa - pobierz

 

 • Rok 2017 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz
 • Rok 2017 - bilans - pobierz
 • Rok 2017 - rachunek zysków i strat - pobierz

 

 • Rok 2016 - sprawozdanie merytoryczne (opis) - pobierz
 • Rok 2016 - sprawozdanie merytoryczne (druk)  - pobierz
 • Rok 2016 - sprawozdanie finasowe - pobierz
 • Rok 2016 - informacje dodatkowe - pobierz
 • Rok 2016 - bilans - pobierz
 • Rok 2016 - rachunek zysków i strat - pobierz

 

 • Rok 2015 - sprawozdanie merytoryczne  - pobierz
 • Rok 2015 - sprawozdanie finasowe - pobierz
 • Rok 2014 - sprawozdanie merytoryczne - pobierz
 • Rachunek zysków i strat 2014 r. - pobierz
 • Bilans 2014 r. - pobierz
 • Finanse - wprowadzenie 2014 r. - pobierz
 • Dodatkowe informacje i objasnienia 2014 r.- pobierz
 • Opis - sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. - pobierz