Razem możemy więcej

Uroczyste zakończenie Projektu "Razem Możemy Więcej..." na zamku w Gniewie

Dnia 30.09.2020 r. uroczyste zakończenie projektu "Razem Możemy Więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" pojechaliśmy świętować na zamku w Gniewie. Przywitał nas sam kasztelan zamku gniewskiego Jarosław Struczyński wraz ze swoją rycerską drużyną, która przygotowała dla nas sporo atrakcji...
Po słodkim poczęstunku pani wiceprezes Anna Lewandowska odpaliła z wielkim hukiem armatę i rozpoczęły się animacje w podziale na 3 grupy.... Były przejażdżki wozem zaprzęgniętym w parę koni, zwiedzanie i opowieści rycerskie, konkursy, nauka śpiewu chorału gregoriańskiego i oczywiście foto-budka. Na zakończenie programu integracyjnego odbył się koncert wokalny, w którym wystąpiła pani
Bożena Belcarz
ze swoją kryształową harfą i misami relaksacyjnymi. Po tak intensywnym programie biesiadowaliśmy w zamkowej restauracji, jedząc także oczami przygotowane wykwintne potrawy... Długo będziemy wspominać tak radosne wydarzenie... i dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji całego projektu "Razem Możemy Więcej...", który realizowaliśmy wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie. http://mgopssztum.pl/
Projekt trwał 2 lata. Usługi, które w jego zakresie świadczyliśmy, będą kontynuowane do końca 2022 r. w ramach trwałości projektu.
Sztum, 01.10.2020 r.

Kontynuujemy usługi świadczone w ramach Projektu "Razem Możemy Więcej..."

Razem możemy więcej - plakat