UMiG Sztum

UMiG Sztum

W ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Sztum Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym w Sztumie od wielu lat realizuje zadania publiczne. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta i Gminy Sztum w ramach tych zadań zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny, taki jak łóżka rehabilitacyjne i koncentratory tlenu, które służą naszym pacjentom w opiece domowej hospicyjnej i opiece długoterminowej domowej.

W 2019 roku w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Opieka paliatywna darem serca dla chorego" w ramach umowy z UMiG Sztum nr RLIII.526.2.10.36.2019 zakupiliśmy 3 koncentratory tlenu EverFlo za łączną kwotę 6 443,52 zł, z czego 5 000,00 zł zostało dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Sztum. Reszta kosztów została poryta ze zbiórki publicznej "Pola Nadziei" organizowanej corocznie (2 razy w roku) na rzecz hospicjów. Zbiórka "Pola Nadziei" prowadzona jest na terenie powiatu sztumskiego przez wolontariuszy ze szkół należących do naszego powiatu.

URZĘDOWI MIASTA I GMINY SZTUM SKŁADAMY SERDECZNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI ZA DŁUGOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ I LICZYMY NA DALSZE WSPÓLNE REALIZACJE.

Poniżej przedstawiamy zdjęcie jednego z zakupionych koncentratorów...

 konc

W tym artykule nie ujęto projektów z zakresu współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, ponieważ opisane są one w innych zakładkach.