Opieka długoterminowa

slajd5

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA - NFZ

Rejestracja do opieki od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 pod adresem: 82 - 400 Sztum, ul. Reja 12; tel. 55 277 92 34.
Należy dostarczyć skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wypisane na drukach, które są do pobrania poniżej. Do skierowania należy dołączyć informację o wypisie ze szpitala (jeśli jest) i wyniki ostatnich badań.

 1. Do pobrania: wymagane druki dokumentacji:

- Druk skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową - pobierz.
- Druk oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową (wg skali Barthel) - pobierz.
- Ankieta satysfakcji Pacjenta i Jego Rodziny - pobierz.

2. Opiekę realizujemy bezpłatnie - na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

3. Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

4. Skierowanie do opieki wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, osobie przewlekle chorej, niezdolnej do samoopieki i samopielęgnacji, która w ocenie wg skali Barthel uzyskały od 0 do 40 pkt.

5. Pierwsza wizyta pielęgniarki odbywa się w terminie uzgodnionym z chorym lub jego opiekunem. Wywiad pielęgniarski stanowi podstawę do ostatecznej kwalifikacji chorego do opieki.

6. Ocena opieki odbywa się w oparciu o „Ankietę satysfakcji osoby korzystającej z opieki i jej rodziny”.

7. „KOSZYK USŁUG” świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w domu chorego:

1) porady pielęgniarskie i wykonywanie zabiegów zgodnie ze standardami usług pielęgniarskich, są to np.

- leczenie ran, w tym odleżyn,
- zakładanie i wymiana cewnika do pęcherza moczowego ( u kobiet)
- karmienie przez sondę,
- pielęgnację rurki tracheotomijnej,
- tlenoterapię za pomocą koncentratora tlenu,
- odsysanie dróg oddechowych,
- kontrola poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru,
- podawanie leków i kontrola przyjmowanych leków

2) zapobieganie powikłaniom spowodowanym długotrwałym leżeniem w łóżku przez pomoc w uruchamianiu chorego, profilaktyce przeciwodleżynowej,
3) edukacja zdrowotna chorego i jego rodziny,
4) przygotowanie chorego i jego rodziny do samo opieki i samo pielęgnacji – pomoc w usprawnianiu chorego,
5) współpraca z podstawową opieką zdrowotną oraz opiekunem społecznym
6) po zakończeniu opieki wydanie pisemnej informacji o przebiegu opieki i jej wynikach oraz powiadomienie o tym fakcie lekarza rodzinnego oraz pielęgniarkę i położną środowiskowo - rodzinną.

Stowarzyszenie „DAR SERCA” pioniersko rozpoczęło te usługi dla mieszkańców powiatu sztumskiego w 2003 r. i realizuje do chwili obecnej, we współpracy z lekarzami rodzinnymi oraz pielęgniarkami i położnymi środowiskowo-rodzinnymi. Z naszych usług korzystają również mieszkańcy przyległych terenów powiatu kwidzyńskiego i malborskiego.
Do naszej opieki kierowane są osoby na podstawie skierowania lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów oddziałów szpitalnych.