Wolontariat przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

Motto dla wolontariusza: „To co możesz uczynić, jest tylko maleńka kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”.  Albert Schweitzer

Pomoc skazanych z sercem

Stowarzyszenie „DAR SERCA” korzysta z pomocy Zakładu Karnego w ramach prac opiekuńczych nad podopiecznymi w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym  w  Czerninie i prac gospodarczych na terenie placówek Stowarzyszenia w Sztumie i Czerninie. Praca osadzonych polega głównie na pomocy  w transporcie  osób niepełnosprawnych, przy pracach porządkowych  w budynkach i  w ogrodach, wykonywaniu  drobnych remontów. Jest to dla organizacji bardzo duża pomoc.  Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Zakładem Karnym, szczególnie, że dla osadzonych przygotowaliśmy już nowy front prac gospodarczych, tzn. uczestniczenie w pracach wykończeniowych na piętrze Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Sztumie –Czerninie. W obiekcie jest już zamontowana winda. Mamy duże szanse na oddanie piętra do użytkowania. Potrzebna jest jednak dalsza pomoc...

Bardzo dziękujemy Zakładowi Karnemu w Sztumie za współpracę. Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom i zapraszamy także nowych do współpracy. 

Będziemy Państwa informować o postępach w pracach remontowych na terenie naszych obiektów jak i o rozwoju naszych usług.

Anna Lewandowska i Krystyna Szafrańska

Sztum, 30.08.2016r. 

 „Przyjaciel nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób…Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć" Malvina von Meysenbu

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”  Jan Paweł II

„Nie ma lepszego lekarstwa dla cierpiącego, nad słowa otuchy od prawdziwego przyjaciela”. Eurypides

„Nie zabiegajcie o to,by być użytecznymi dla wszystkich, ale dla tych, którzy są w waszym otoczeniu”. Teresa z Avila

„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych. Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.” Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIA OD "DARU SERCA"

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim WOLONTARIUSZOM za ich bezinteresowny udział w opiece nad podopiecznymi naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy również wszystkim osobom pośrednio zaangażowanym w ruch wolontaryjny, a szczególnie rodzicom i nauczycielom naszych WOLONTARIUSZY.

Dokładając „maleńką kroplę” swojego udziału w opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi, czynicie świat piękniejszym i lepszym.

KONCERT CHARYTATYWNY 25.10.2014 R.

Jak co roku cieszylismy sie występami naszych dzieci i młodzieży. Koncert odbył sie w Kinie Sztumskiego Centrum Kultutry, które na ten cel użyczono nam sale Kina bezpłatnie. Koncert prowadziła Pani Wioletta Jankowiak - pracownik Sztumskiego Centrum Kultury, a w organizacji również pomagali inni pracownicy tej placówki.

Akcji „POLA NADZIEI” przeprowadzonego w marcu i w pażdzierniku 2014r.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” składa serdeczne podziękowania wszystkim Parafianom i kapłanom Parafii za udział w zbiórce pieniędzy w marcu 2014 r., którą przeprowadzili wolontariusze uczniowie szkół z nauczycielami - opiekunami wolontariatu. Dziękujemy hojność i wsparcie. Zebrane środki w kwocie 5947 zł przeznaczyliśmy na potrzeby osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zakupujemy za nie niezbędne środki do rozpoczęcia działalności nowo powstałego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „DAR SERCA” w Czerninie. W ośrodku tym zorganizowaliśmy miejsca na pobyt dzienny i całodobowy. Pobyt dzienny jest bezpłatny dzięki pozyskaniu środków finansowych z Programu Rządowego na rzecz „Aktywności Społecznej Osób Starszych”. W naszym projekcie na rzecz osób starszych, dużą rolę odgrywa udział społeczeństwa lokalnego przez wolontariat i różne inne formy wsparcia. Jesteśmy za to Państwu wdzięczni i w zamian zapraszamy do korzystania z Projektu. Załączamy Plakat na ten temat. Zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Informacja dla rodzin osób starszych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Projekt ten pozwoli nam między innymi rozpocząć prowadzenie edukacji w celu jeszcze lepszego wsparcia osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym i ich rodzinom.

Jednocześnie informujemy, że do opieki w Ośrodku "DAR SERCA" Czerninie zgłasza się coraz więcej osób.

podpisała Krystyna Szafrańska - prezes Zarządu Stowarzyszenia "DAR SERCA"

JESIENNA OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA „Hospicjum To Też Życie”

Dnia 19.11. 2012 r. w sali Kina Powiśle w Sztumie odbył się kolejny Koncert charytatywny w ramach ogólnoświatowej Akcji „ZAGRAJMY DLA HOSPICJÓW” i ogólnopolskiej IX Kampanii „Hospicjum to też Życie”, a także zakończenie jesiennej zbiórki pieniędzy na potrzeby osób objętych opieką paliatywną w ramach Akcji POLA NADZIEI.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” i Sztumskie Centrum Kultury oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Sztumie i w Barlewiczkach, Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie. W zbiórce pieniędzy uczestniczyli również dzieci i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sztumie, Czerninie, Barlewiczkach, Gościszewie,

Scenariusz Koncertu opracowała i prowadziła Pani Wioletta Jankowiak.

Mieliśmy wielką przyjemność i radość z oglądania naszych dzieci z przedszkoli i Sztumskiego Centrum Kultury, dzieci klas IV i V z Gościszewa oraz Zespołu „Czerninianki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Czerninie. Dziękujemy im za to.

Oprócz występów odbyła się również loteria fantowa, stoisko kulinarne, pomiar ciśnienia krwi.

Zebraliśmy kwotę około 7 tys. zł. Środki te przeznaczymy na doposażenie pomieszczeń terapeutycznych w nowopowstałym Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „DAR SERCA” w Czerninie, w którym znajdą opiekę również podopieczni Hospicjum Domowego.

Udział w tej akcji charytatywnej był także okazją do spotkań i rozmów.

Takie dobrze przeżyte chwile zawsze dają wiele pozytywnego ładunku emocjonalnego, który dla mnie jest napędem do pracy na cały rok.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji SCK za udostępnienie pomieszczeń Kina Powiśle. Dziękuję wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację Koncertu i całej Akcji charytatywnej oraz wszystkim innym darczyńcom. Szczególne podziękowania kieruję w stronę rodziców dzieci przedszkoli i szkół podstawowych, za ich osobisty wkład.

Dziękuję władzom Sztumskim, Jednostkom oświatowym i Sztumskiemu Centrum Kultury za uświetnienie tak ważnego dla nas wydarzenia.

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”

podpisała Krystyna Szafrańska – Prezes

Akcja „POLA NADZIEI”

Pola Nadziei to organizowana od 14 lat kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, którą od 1981 roku prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie. Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.
Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieramy fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Hospicjum im. św. Łazarza potrzebuje 6 milionów złotych rocznie na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad chorymi. Opieka ta jest udzielana chorym bezpłatnie.
Celem prowadzonej akcji jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych. Honorowy Patronat nad krakowską akcją sprawuje Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane są przez Hospicja z innych miast Polski. Działania te są koordynowane przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

podpisała- Krystyna Szafrańska -prezes Stowarzyszenia "DAR SERCA"

KONCERT CHARYTATYWNY - "ZAGRAJMY DLA HOSPICJÓW", LISTOPAD 2011 R.

i inauguracja Akcji "POLA NADZIEI"

Koncert odbył sie w sali Szpitala w Sztumie. Podziwialiśmy występy dzieci i młodzieży prawie wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych w Gminie Sztum. Koncert zorganizowali nauczyciele - opiekunowie wolontariatu, prowadziła Pani Wioletta Jankowiak - pracownik Sztumskiego Centrum Kultury. Placówka ta charytatywnie pomogła w zorganizowaniu całej imprezy.

W koncercie brali udział przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni GOŚCIE C HONOROWI - ks. dr Piotr Krakowiak - ktajowy dyszpasterz hospicjów, Aleksandra Modlińska- konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej, Ana Janowicz - prezes Fundacj "Lubię Pomagać" z Gdańska. Goście wraz z Wojciechem Cymetysem - starostą Sztumskim oraz Alicją Podlewską - v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, symbolicznym wsadzeniem cebulek żonkila do doniczki, zainaugorowali Alcję "Pola Nadziei ", w której każdego roku licznie uczestniczą wolontariusze.

UCZYĆ SIĘ DOBROCZYNNOŚCI

Dnia 30 września 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyło się spotkanie poświęcone wolontariatowi w Sztumie. Uczestniczyło w nim około 100 osób.

Byli to uczniowie – wolontariusze wraz ze swoimi opiekunami i inni wolontariusze. Z pośród zaproszonych gości, udział wzięli: Zbigniew Zwolenkiewicz – członek zarządu Rady Powiatu, Wiesława Chabowska zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie, ks. Dziekan Andrzej Starczewski, Adam Kaszubski – członek Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Powiatu, Ewelina Łęgowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , Małgorzata Kozłowska – pracownik socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

Celem spotkania było zaprezentowanie pracy wolontariatu w Sztumie, a zatem mieliśmy okazję wysłuchać, jak działają wolontariusze następujących organizacji:

-Szkolnego Koła CARITAS Szkoły Podstawowej nr 2

-Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół w Sztumie

-Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie

-Młodzieżowej Rady Powiatu i Młodzieżowej Grupy Działania

Spotkanie uważamy za udane. Wiele dowiedzieliśmy się o sobie nawzajem, a co najważniejsze utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wolontariat jest polem do samorealizacji każdego, kto podejmuje się bezinteresownego działania na rzecz innych osób.

Będziemy je kontynuować raz w roku. Zapraszamy inne organizacje do udziału w takich spotkaniach.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie „DAR SERCA”, a głównym organizatorem i prowadzącym był Krystian Zdziennicki z nowopowstałej Młodzieżowej Grupy Działania, od tego roku student wydziału Historii na Uniwersytecie Gdańskim. Serdecznie dziękujemy mu za tę wspaniałą pracę. Jednocześnie życzymy jemu oraz wszystkim studentom i uczniom naszego powiatu, udanego roku nauki.

Wyrazy podziękowania kierujemy także do Pana Feliksa Masternaka, który wskazał drogę Krystianowi do Stowarzyszenia „DAR SERCA” aby takie spotkanie się odbyło.

Wolontariuszom życzymy wielu satysfakcji z pomagania osobom potrzebującym.

W imieniu organizatorów i uczestników - Krystyna Szafrańska

Dnia 28.11.2010 r. członkowie Stowarzyszenia „DAR SERCA” wraz z WOLONTARIUSZAMI rozdawali ulotki dotyczące działalności statutowej Stowarzyszenia „DAR SERCA”.

Akcja ta odbyła się przed kościołami w Sztumie po Mszach Świętych.

Serdecznie dziękujemy

ks. Dziekanowi Andrzejowi Starczewskiemu z Parafii pw. św. Anny w Sztumie,

ks. Proboszczowi Tomaszowi Balińskiemu z Parafii pw. św. A. Boboli w Sztumie oraz wszystkim Kapłanom

za pomoc w akcji rozdawania ulotek i słowo duszpasterskie podczas Mszy Świętych,na temat naszej działalności.

Serdecznie dziękujemy również WOLONTARIUSZOM i ich opiekunom za udział w akcji Barbarze Małyskiej i Renacie Gawrońskiej oraz uczniom Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sztumie.

Przemysław Baniak - Wolontariusz roku 2010

Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się w 2008 roku, podczas akcji „Zagrajmy dla Hospicjów”.

Wziąłem udział w prelekcji zorganizowanej przez Arka… no i tak zostałem wolontariuszem J

Praca nad akcjami charytatywnymi daje mi dużo satysfakcji. Nie mam bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi i potrzebującymi, ale wiem że poprzez działanie akcyjne na ich korzyść mogę zdziałać równie wiele

Tyle o mnie...

Pozdrawiam serdecznie

Przemysław Baniak

Przemysław Baniak - Mój wolontariusz nr 1!

Przemek jest najbardziej aktywnym wolontariuszem, jeśli chodzi o działania akcyjne.

Zawsze bierze na siebie najwięcej obowiązków i w pełni się z nich wywiązuje. Jeśli trzeba coś załatwić, coś jest potrzebne na zaraz (np. czajnik, manekin, cokolwiek :)), Przemek mówi: „Daj mi chwilę” i dana rzecz jest załatwiona od ręki.

Baniak jest odpowiedzialny m. in. za organizowanie spotkań z wolontariuszami w liceum, przygotowanie sali do prelekcji itp. itd.

Wystarczy jeden telefon do Przemka, a on już zwołuje pozostałych wolontariuszy na zebranie.

Podczas akcji Przemek daje się poznać jako świetnie zorganizowana osoba. Potrafi sprawnie pokierować grupą wolontariuszy (np. pod moją nieobecność), spokojnie można mu powierzyć odpowiedzialne zadanie i być pewnym że zostanie ono zrealizowane. Pomimo ogólnego „wyluzowania” jest osobą, która budzi duże zaufanie i szacunek u innych. Grupa traktuje go jako dobrego kumpla i duszę towarzystwa, ale kiedy istnieje taka potrzeba jest „szefem”, którego należy słuchać;)

W skrócie: moja „Prawa Ręka”

PS Przemek ma 18lat mieszka w Waplewie Wielkim wolontariuszem jest od 2008roku.

Arkadiusz Rogowski

Koordynator wolontariatu

przy Stowarzyszeniu „Dar Serca” w Sztumie

2010 r.