Organizacje zagraniczne

WSPÓŁPRACA STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM „DAR SERCA” w SZTUMIE Z SOZIALSTATION RITTERHUDE


w latach 1999-2010
Tekst: Krystyna Szafrańska - prezes
Spis treści:
1. Początki współpracy – lata 1999 - 2000
2. Wizyta delegacji Sozialstation Ritterhude
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
w dniach 22-25.10.2009 r. podsumowująca wzajemną współpracę w latach 1999-2009
3. Jubileusz współpracy miast i gmin Sztum - Ritterhude - Val De-Reuil – czerwiec 2010 Ritterhude


Najszczęśliwsza chwila
w życiu człowieka to nie ta,
w której znalazł żyłę obfitującą złotem,
ale ta, w której wytopił złoto z siebie.
Roman Mleczko

1

Pierwsza wizyta w Stowarzyszeniu. Wrzesień 09.09.2000 r.
Od prawej: Joachim Sparr, Jolanta Tuszyński, Manfred Semѐnderat- Przedstawiciel Urzędu Miasta Ritterhude
-pomieszczenie wynajmowane na terenie Szpitala w Sztumie na ul Reja 12

2

Sztum w nowym budynku Stowarzyszenia - wizyta dnia 22-25.10.2009r.
Od lewej: Krystyna Szafrańska, Hans Joachim Sparr, Izabell Drettmann, Alicja Skrzypek,
Foolke Hagemann, JolantaTuszyński, Anna Lewandowska


Początek współpracy to czerwiec roku 1999 i spotkanie u pana burmistrza Leszka Tabora z panem Ingo Kurth – ówczesnym burmistrzem Gminy Ritterhude w Niemczech, które odbyło się na naszą prośbę, w celu nawiązania kontaktu z organizacją w Ritterhude o podobnym charakterze działania. Gmina Ritterhude jest partnerem Gminy Sztum od roku 1994.
Ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum w spotkaniu uczestniczyła pani
Alicja Podlewska – wówczas pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z zagranicą, obecna
v-ce burmistrz M i G Sztum. Odegrała dużą rolę w naszych kontaktach z Gminą Ritterhude.
Z ramienia Stowarzyszenia „DAR SERCA” w spotkaniu brała również udział
pani Mirosława Szpalerska- kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, członek Stowarzyszenia.

3


Dziennik Bałtycki 05.10.1999

Po otwarciu naszych granic na zachodnią stronę Europy(od początku lat dziewięćdziesiątych) kontakty ze środowiskami niemieckimi nabrały rozmachu. Wiedzieliśmy, że w Niemczech bardzo dobrze funkcjonuje system opieki społecznej i zdrowotnej. Obywatele Niemiec, którzy przyjeżdżali do Sztumu i okolic nieśli pomoc naszym mieszkańcom, między innymi dostarczając sprzęt i środki do rehabilitacji i pielęgnacji chorych. Miałam z nimi bezpośrednie kontakty nie tylko z racji pracy społecznej w Stowarzyszeniu, ale również jako pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. Kontakty te odbywały się indywidualnie za pośrednictwem mieszkańców Gminy Sztum i sąsiednich oraz przez Związek Mniejszości Niemieckiej Ziemi Sztumsko – Dzierzgońskiej, przy dużym zaangażowaniu Pana Gerarda Zajdowskiego -przewodniczącego Związku.

Na spotkaniu z panem Ingo Kurth przedstawiłyśmy cele i zadania Stowarzyszenia oraz założenia naszego autorskiego projektu pn. „Ośrodek Pielęgnacyjno – Opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowe i terminalnej”.

Nasz program spotkał się z zainteresowaniem, a w czerwcu 2000 r., na zaproszenie pana Ingo Kurth delegacja Stowarzyszenia odbyła pierwszą podróż do Ritterhude. Pojechałam z Panią Bogumiłą Grabowską –ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Sztumie.

4
Pierwsza wizyta naszej delegacji w Sozialstaion Ritterhude- czerwiec 2000
Od lewej: Bogumiła Grabowska, Jolanta Tuszyński -pielęgniarka Sozialstation,
Hans- Joachim Sparr –kierownik Sozialstation, Krystyna Szafrańska

5
Gazeta Osterholzer Anzeiger - 21.06.2000

6

Budynek Sozialstation Ritterhude


Wizyta ta unaoczniła nam, jak daleko odbiegamy od standardów opieki zdrowotnej w Niemczech. Pozostało jedynie mieć nadzieję. Zobaczyłyśmy i dowiedziałyśmy się, jak funkcjonuje opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych, prowadzona przez Sozialstation w Ritterhude i hospicjum domowe w powiecie Osterholz Schermbek. Zapoznałyśmy sie z opieką szpitala w Bremen.
W Sozialstation poznałyśmy między innymi pracującą tam, przesympatyczną, naszą rodaczkę– Jolantę Tuszyński z Gdańska. Od pierwszego kontaktu była naszą tłumaczką
i opiekunem. Przy kolejnej wizycie poznałyśmy Izabell Drettmann z Gliwic (również pielęgniarka). Przyjaźń z nimi trwa do dziś.

Z wizyty tej, jak i następnych, skorzystałyśmy bardzo wiele, co zawdzięczamy w głównej mierze panu Burmistrzowi Ingo Kurth, jego żonie Sibilli Kurth i oczywiście Panu Hansowi - Joachimowi Sparr - kierownikiem Sozialstation Gminy Ritterhude.
Pan Hans - Joachim Sparr (z zawodu pielęgniarz) od początku dawał nam wsparcie psychiczne, dzielił się doświadczeniami z pracy zawodowej, pozyskiwał dla nas darczyńców, przekazywał dary rzeczowe na potrzeby naszych podopiecznych. To jemu zawdzięczamy możliwość korzystania z wzorców niemieckich w opiece długoterminowej oraz początki i rozwój naszej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego.
Panu Ingo Kurth zawdzięczamy nieocenioną pomoc w pionierskim rozpoczęciu opieki paliatywno-hospicyjnej domowej na terenie powiatu sztumskiego. Między innymi, zebrane przez siebie pieniądze w Gminie Ritterhude, z pomocą mieszkańców tej Gminy, przeznaczył już w 1999 r. na zakup samochodu osobowego dla Hospicjum Domowego przy naszym Stowarzyszeniu, a w następnych latach na zakup sprzętu.

Nasza współpraca z Sozialstation Ritterhude, pod patronatem burmistrzów obu gmin – Leszka Tabora, Ingo Kurth, Giselher Klinger, Susanne Geils( obecna Burmistrz), w ramach współpracy miast i gmin - Sztumu i Ritterhude przyniosła wspaniałe owoce dla mieszkańców gminy Sztum, a także całego powiatu sztumskiego i sąsiednich. Miała ona ogromny wpływ na rozwój całej działalności Stowarzyszenia.


Po 10 latach, kontakty z nimi wspominam z niemałym wzruszeniem,
z satysfakcją, i z wdzięcznością dla Opatrzności Bożej za ludzi, których stawia na naszej drodze, abyśmy również mogli pomagać innym.

Zdjęcia kolejno : Galeria wspomnień

7
Ingo Kurt z wizyta w Stowarzyszeniu 09.09.2000 rok – spotkanie na terenie Hospicjum Stacjonarnego szpitala w Sztumie,
Od lewej: Krystyna Muszyńska, Bogumiła Grabowska, Alicja Podlewska, Ingo Kurth, Jan Malanowski, Zbigniew Zwolenkiewicz, Krystyna Szafrańska


8
rok 2000 od lewej Krystyna Szafrańska, - pielęgniarka naczelna szpitala i prezes Stowarzyszenia „DAR SERCA”, Jan Malanowski – dyrektor Szpitala Dr. Peter Caselitz z Lions Club Ritterhude , Agnieszka Lubowiecka, Zbigniew Zwolenkiewicz –Starosta Sztumski


9
Ritterhude sierpień 2004 – 10 rocznica wspolpracy Gminy Ritterhude z Gminą Sztum


1011
Rekomendacja Burmistrza Ritterhude 2004 – wersja polsko i niemiecko języczna

12
Sztum, 07.04.2006 r. Otwarcie budynku Stowarzyszenia od lewej: Zbigniew Zwolenkiewicz, Hans Joachim Sparr, Piotr Ostrowski (tłumacz), Ingo Kurth, Ludwik Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Krystyna Szafrańska


13
Przecięcie wstęgi

14
Ingo Ktrh odbiera podziękowanie od Stowarzyszenia z rąk Krystyny Szafrańskiej i Anny Lewandowskiej

15
Hans Joachim Sparr odbiera podziękowanie od Stowarzyszenia z rąk Krystyny Szafrańskiej i Anny Lewandowskiej


16
Sztum wrzesień 2007 z wizyta w Stowarzyszeniu

17
Ritterhude pażdziernik 2008 r.

 18

19

Wizyta
delegacji Sozialstation Ritterhude
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
w dniach 22-25.10.2009 r.
podsumowująca wzajemną współpracę w latach 1999-2009


Wizyta odbywa się w 11-tą rocznicę działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” i w 10 –tą rocznicę współpracy z Sozialstation Ritterhude.
Zaproszeni goście przyjechali z rewizytą, po wizycie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia, która miała miejsce w październiku 2008 r. na zaproszenie Pani Susanne Geils - Burmistrz Gminy Ritterhude i Pana Hansa - Joachima Sparr – kierownika Sozialstation Ritterhude.
Były to osoby: Hans - Joachim Sparr – kierownik i jego zastępczyni - Foolke Hagemann –pielegniarka oraz Jolanta Tuszyński - pielęgniarka i Izabell Drettmann- pielegniarka.
Sozialstation Ritterhude jest organizacją podległą Urzędowi Gminy Rittrhude.
Świadczy usługi zdrowotne i opiekuńcze domowe osobom starszym, chorym na przewlekłe choroby oraz (w odróżnieniu od nas) także opiekę socjalną domową, zatrudniając fachowy personel, jak pielęgniarki, opiekunów socjalnych i inny. Usługi finansowane są ze środków ubezpieczenia zdrowotnego (kasy chorych), dodatkowego ubezpieczenia opiekuńczego
(kasy opieki)oraz ze środków gminy.
Nasze wzajemne kontakty z Partnerem z Ritterhude dotyczą głównie wymiany doświadczeń, co pomaga nam w podnoszeniu jakości usług.
Nasi Partnerzy okazali się hojni w przekazywaniu nam darów rzeczowych w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do pielęgnacji chorych. Dzięki temu, ze współpracy tej bezpośrednio korzystają mieszkańcy powiatu sztumskiego i okolicznych.
Podczas wizyty, dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Gorlewicza – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie, zapoznaliśmy się z formami opieki społecznej
i Hospicjum stacjonarnym w powiecie kwidzyńskim. Te formy opieki są naszym wspólnym punktem zainteresowania ze względu na profesję. Tym razem wybraliśmy powiat kwidzyński z kilku powodów:
1. W naszej gminie i powiecie brakuje domu pomocy społecznej i hospicjum stacjonarnego (hospicjum stacjonarne działało w latach 2000 -2007, po czym zostało zamknięte). Mamy natomiast od 1998 r. Hospicjum domowe przy naszym Stowarzyszeniu, które nadal działa.
2. Miasto Kwidzyn jest miastem partnerskim dla miasta Osterholz -Schermbek będącego siedzibą powiatu, w którym leży gmina Ritterhude.
3. Nasze Stowarzyszenie świadczy usługi również mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego.
4. Warto poznawać i wzorować się na tym co dobre u naszych sąsiadów za miedzą, jak i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.

Mogliśmy naocznie przekonać się, że rozwiązania, które realizuje powiat kwidzyński w opiece społecznej są imponujące.

Dużym przeżyciem dla naszych gości były również odwiedziny u naszej podopiecznej, której świadczymy usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne w warunkach domowych. Jest to osoba cierpiąca z powodu niedowładu czterokończynowego po udarze mózgu.
Była to okazja do porównania przy łóżku chorego standardów opieki w systemie polskim i niemieckim. Partnerzy z Ritterhude stwierdzili, że jakością naszych usług już doganiamy system opieki w Niemczech. Na przestrzeni 10 – ciu lat wzajemnych kontaktów, zauważyli szybki rozwój naszych usług. Opinia ta bardzo mocno podniosła nas na duchu, szczególnie, że zawsze mieć będziemy w pamięci wrażenia z pierwszej wizyty w Sozialstation Ritterhude w 2000 r.
W obu systemach dużą wagę przywiązuje się do profesjonalnego wykonywania usług przy chorym oraz do dokumentowania wykonanych czynności i wyników opieki.
Nasi Partnerzy zaimponowali nam profesjonalizmem i nieustannym dokształcaniem się, umiejętnością planowania, dobrą organizacją pracy i współpracy w zespole. Zespół pracuje na zasadzie wzajemnego zaufania, serdeczności oraz szacunku i empatii do podopiecznych. Potrafią dzielić się z innymi, czego przykładem jest nasze Stowarzyszenie.
Zasadnicze różnice w standardach opieki długoterminowej domowej, są w organizacji pracy. Organizacja pracy przy chorym zależy od warunków umów  z płatnikiem usług oraz od sposobu rozliczania tych usług przez płatnika.
W Niemczech usługi rozliczane są na podstawie wykonanych przy chorym czynności
(zleceń) określonych indywidualną umową z osobą chorą. Czynności te określa się zgodnie z potrzebami tej osoby w oparciu o „katalog rodzajów czynności”, gdzie określony jest również czas ich wykonania.
W Polsce natomiast rozliczane są na podstawie liczby osobodni w okresie sprawowania nad chorym opieki.
W związku z tym, praca naszych Partnerów przy łóżku chorego wygląda inaczej niż u nas. Tam, pielęgniarka , pracownik socjalny, fizjoterapeuta, wykonują w oparciu o umowę z podopiecznym, ściśle określone czynności w określonym czasie.
W naszym systemie, pielęgniarka nie tylko wykonuje czynności na zlecenie lekarza.
W zależności od potrzeb chorego może również samodzielnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje zgodnie z własnymi kwalifikacjami oraz wykonywać inne, dodatkowe czynności pielęgniarskie, w zależności od potrzeby chorego podczas trwania wizyty, np. badanie parametrów życiowych, wsparcie psychiczne i edukacja chorego i jego opiekunów pod względem zdrowotnym, pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt do pielęgnacji i rehabilitacji, udzielanie porad pielęgniarskich i inne. Podstawą do tego są odpowiednie przepisy prawne. Rozliczanie osobodniowe sprzyja takiej praktyce i tym samym przyczynia się do kompleksowości usług. Działania te, niejednokrotnie wymagają z naszej strony poświęcenia więcej czasu i wysiłku dla jednego podopiecznego.
W ramach osobodnia wykonujemy nie tylko profesjonalne usługi pielęgniarskie, ale również rehabilitacyjne (mamy w zespole fizjoterapeutów). W celu zapewnienia naszym podopiecznym ciągłości i kompleksowości opieki, współpracujemy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i innych zakładów opieki zdrowotnej oraz z ośrodkami pomocy społecznej w gminach, które świadczą opiekę socjalną (lub współpracująca z nimi Agencja Opiekuńcza, jak np. w Gminie Sztum).
Goście nie kryli podziwu dla naszej pracy, szczególnie po wizycie u naszej podopiecznej w jej domu. Stwierdzili, że w polskim systemie opieki, pielęgniarka może mieć więcej satysfakcji zawodowej.
Nasze Stowarzyszenie ciężko pracowało nad zaistnieniem na rynku usług zdrowotnych pokonując różne bariery, szczególnie ze strony osób sceptycznych i nieufnych naszym działaniom. Miało to związek z niedocenianiem w Polsce trzeciego sektora publicznego. Obecnie, dzięki odpowiednim przepisom prawnym, sytuacja stowarzyszeń w Polsce ulega poprawie.
W Niemczech stowarzyszenia były i są nadal dobrze widziane i mają wysoki status społeczny. Dzięki temu mogą wiele zrobić dla środowiska lokalnego.
Miłym zaskoczeniem było dla nas, przy każdej wizycie w Ritterhude, serdeczne przyjmowanie nas przez pana burmistrza Ingo Kurth i jego następców pana Giselhe Klinger, panią Susanne Geils. Pisano o nas w prasie lokalnej. Mieliśmy okazję poznać wiele organizacji, jak: Szpital Bremen-Nord i Szpital Powiatowy w Osterholz –Schermbek, Domy Seniara w Ritterhude, w Bremen i w Osterholz –Schermbek, Stację Diakoniczną prowadzoną przez pana Bonno Schomakera i Opiekę Dzienną prowadzoną przez panie Juttę Krüger i Martine Gromatzki w Osterholz –Schermbek. Zapoznaliśmy się z działalnością zespołu wsparcia dla osób z demencją starczą przy ” Domu Kościoła” w Osterholz -Schermbek.
Mieszkańcy powiatu Osterholz –Schermbek i gminy Ritterhude chętnie przekazywali dary na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z naszego środowiska.
Przykładem tego są:
a) w pierwszych latach naszej współpracy- pieniądze zebrane i przekazane przez pana Ingo Kurth na kupno samochodu dla Hospicjum Domowego i sprzętu
(samochód Skoda Favorit- jeździ do dziś, chociaż mamy też nowy)
b) pieniądze zebrane i przekazane przez przedstawicieli Lions Club Ritterhude - pana Dr. Peter Caselitz oraz pana Prof. Dr. Heinz-Jürgen Scheibe- prezes Klubu, które następnie przeznaczyliśmy na potrzeby tworzonego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu w Sztumie
c) sprzęt do rehabilitacji i pielęgnacji chorych zebrany i przekazany przez pana Hansa -Joachima Sparr, który częściowo przekazaliśmy na potrzeby powstającego Hospicjum i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu w Sztumie (łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, chodziki , balkoniki, kule, laski, podnośniki wannowe, kserokopiarka, suszarka do bielizny i wiele innych).
Te oznaki zainteresowania i szacunku dla naszych działań były bardzo motywujące
i budzące nadzieję na powodzenie w naszych dążeniach do osiągnięcia zamierzonych celów. Partnerskie stosunki z organizacją niemiecką miały również duże znaczenie przy pozyskaniu przez nasze Stowarzyszenie środków finansowych na realizację projektu finansowanego przez Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku pn.”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA w Sztumie alternatywną formą pomocy osobom niepełnosprawnym w szybkiej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz procesie adaptacji” w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywanie różnic miedzy regionami”. Otrzymane dary rzeczowe oraz finansowe włączyliśmy bowiem do tego projektu, jako udział własny.
Obecnie, nasza Wypożyczalnia jest jedyną placówką tego rodzaju w powiecie sztumskim rozwiniętą na dużą skalę
Dziś dysponujemy nowym sprzętem i samochodem dostawczo – osobowym. Dla przykładu: posiadamy 75 łóżek elektrycznie sterowanych do opieki długoterminowej, które wypożyczają od nas mieszkańcy powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.
Dzięki środkom PFRON rozpoczęliśmy również pioniersko rehabilitację w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Ośrodek prowadzi rehabilitację leczniczą i rehabilitację społeczną

Tak współpraca z Sozialstation Ritterhude wpłynęła na rozwój i jakość opieki długoterminowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w naszym środowisku.
W nawiązaniu do opisywanej wyżej wizyty, dziękujemy panu Leszkowi Taborowi –burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum oraz pani Alicji Podlewskiej -v-ce burmistrz za patronat nad współpracą z Sozialstation Ritterhude oraz wyrażenie zgody na zorganizowanie
i pokrycie kosztów zakwaterowania naszych gości ze środków UM i G Sztum oraz za udział w spotkaniu z naszymi gośćmi.
Zaufanie społeczne jest naszym największym kapitałem, o które bardzo się troszczymy. W naszym przypadku, dzięki współpracy partnerskiej polskich miast i gmin z zagranicznymi, zaufanie to zatoczyło szeroki krąg, z czego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i dumni. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie.

20
Sztum 22-25.10.2009 r. po wizycie u naszej podopiecznej

21

z wizytą w Domu Pomocy Społecznej Kwidzynie w gabinecie Kazimierza Gorlewicza dyrektora

22
Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - gabinet terapii zajęciowej

23

24

Wycieczka do Gdańska

26

w Muzeum Solidarności w Gdańsku 

27

na Molo

28

w Archikatedrze Oliwskiej


Obchody rocznic współpracy partnerskiej
miast i gmin Ritterhude, Val De-Reuil i Sztumu
w Ritterhude 10-14.06.2010 rok

Uroczystość została zorganizowana z okazji 16 rocznicy współpracy między gminami Sztum i Ritterhude oraz 21 rocznicą współpracy między gminnymi Ritterhude i Val De-Reuil oraz 10 rocznicy współpracy między gminami Sztum i Val De-Reuil.
W delegacji Miasta i Gminy Sztum były również przedstawicielki naszego Stowarzyszenia- Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska.
Pan Leszek Tabor - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum wręczył medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”. Medal ten między innymi otrzymał Pan Hans Joachim Sparr
Wspólne przeżycia pozostawiły wspaniałe wspomnienia. Klimat uroczystości najlepiej obrazują fotografie.

29

30
przed szkołą w Ritterhude przygotowanie do rozpoczęcia uroczystości. W centrum Susanne Geils i Leszek Tabor w otoczeniu młodzieżowej delegacji ze Sztumu – sportowcy i zespół wokalny Shuflada z Domu Kultury

31
od lewej Anna Lewandowska i Andrzej Murawski (jeden z przedstawicieli samorządu sztumskiego)

32

33

Rozpoczęcie uroczystości w szkole

34

35
Ritterhude podczas wręczania Medalu „Zsłużony dla Ziemi Sztumskiej”, trzeci od lewej Hans Joachim Sparr, pierwszy z lewej Leszek Tabor Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, pierwsza z prawej Susanne Geils Burmistrz Gminy Ritterhude

36

Hans Joachim Sparr z żoną Karin

37
Chór z Ritterhude

38
Chór z Val De-Reuil.

39
Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina

40

41

Zespół Shuflada ze Sztumu

42
Zespół z Ritterhude
43

44
Podczas festynu od lewej: Krystyna Szafrańska, Foolke Hagemman, Hans Joachim Sparr, Anna Lewandowska, Justyna Zboron,

Isabell Drettmann

45

Podczas festynu.

WSPÓŁPRACA STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM
„DAR SERCA” w SZTUMIE 
Z SOZIALSTATION RITTERHUDE
w latach 1999-2010
Tekst: Krystyna Szafrańska - prezes
Spis treści:
1. Początki współpracy – lata 1999 - 2000
2. Wizyta delegacji Sozialstation Ritterhude
    w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
    w dniach 22-25.10.2009 r. podsumowująca wzajemną współpracę w latach 1999-2009
3. Jubileusz współpracy miast i gmin Sztum - Ritterhude - Val De-Reuil – czerwiec  2010 Ritterhude
 
 
Najszczęśliwsza chwila
w życiu człowieka to nie ta,
w której znalazł żyłę obfitującą złotem,
ale ta, w której wytopił złoto z siebie.
Roman Mleczko
 
 
Pierwsza wizyta w Stowarzyszeniu. Wrzesień 09.09.2000 r.
Od prawej:  Joachim Sparr,  Jolanta Tuszyński,  Manfred Semѐnderat- Przedstawiciel Urzędu Miasta Ritterhude
-pomieszczenie wynajmowane na terenie  Szpitala w Sztumie na ul Reja 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sztum w  nowym budynku Stowarzyszenia -  wizyta dnia 22-25.10.2009r.
Od lewej: Krystyna Szafrańska, Hans Joachim Sparr, Izabell Drettmann, Alicja Skrzypek,
Foolke Hagemann, JolantaTuszyński, Anna Lewandowska
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                 
Początek współpracy to czerwiec roku 1999 i spotkanie u pana burmistrza Leszka Tabora z panem Ingo Kurth – ówczesnym burmistrzem Gminy Ritterhude w Niemczech, które odbyło się na naszą prośbę, w celu  nawiązania kontaktu z organizacją w Ritterhude o podobnym charakterze działania. Gmina Ritterhude jest partnerem  Gminy Sztum od roku 1994.
Ze strony pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum w spotkaniu uczestniczyła pani 
Alicja Podlewska – wówczas pełnomocnik burmistrza ds. współpracy  z zagranicą, obecna 
v-ce burmistrz M i G Sztum. Odegrała dużą rolę w naszych kontaktach z Gminą Ritterhude. 
Z ramienia Stowarzyszenia „DAR SERCA” w spotkaniu  brała również udział 
pani Mirosława Szpalerska-  kierownik  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, członek Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dziennik Bałtycki 05.10.1999
 
 
 
 
 
Po otwarciu naszych granic na zachodnią stronę Europy(od początku lat dziewięćdziesiątych) kontakty ze środowiskami niemieckimi nabrały rozmachu. Wiedzieliśmy, że w Niemczech bardzo dobrze funkcjonuje system opieki społecznej i zdrowotnej. Obywatele Niemiec, którzy przyjeżdżali do Sztumu i okolic  nieśli pomoc  naszym mieszkańcom, między innymi  dostarczając sprzęt i środki do rehabilitacji i pielęgnacji chorych. Miałam z nimi bezpośrednie kontakty nie tylko z racji pracy społecznej w Stowarzyszeniu, ale również jako pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. Kontakty te odbywały się indywidualnie za pośrednictwem  mieszkańców  Gminy Sztum i sąsiednich oraz przez Związek Mniejszości Niemieckiej Ziemi Sztumsko – Dzierzgońskiej, przy dużym zaangażowaniu Pana Gerarda Zajdowskiego -przewodniczącego Związku.
 
          Na spotkaniu z panem Ingo Kurth przedstawiłyśmy cele i zadania Stowarzyszenia oraz założenia naszego autorskiego projektu pn. „Ośrodek   Pielęgnacyjno – Opiekuńczy darem serca w opiece długoterminowe i terminalnej”. 
 
Nasz program spotkał się z zainteresowaniem, a w czerwcu 2000 r., na zaproszenie pana Ingo Kurth delegacja Stowarzyszenia odbyła pierwszą podróż do Ritterhude. Pojechałam z  Panią Bogumiłą Grabowską –ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Sztumie.  
 
 
Pierwsza wizyta naszej delegacji w Sozialstaion Ritterhude- czerwiec 2000
Od lewej: Bogumiła Grabowska, Jolanta Tuszyński -pielęgniarka Sozialstation,
 Hans- Joachim Sparr –kierownik Sozialstation, Krystyna Szafrańska
 
 
Gazeta Osterholzer Anzeiger -  21.06.2000
 
 Budynek Sozialstation Ritterhude
 
 
Wizyta ta unaoczniła nam, jak daleko odbiegamy od standardów opieki zdrowotnej  w Niemczech. Pozostało jedynie mieć nadzieję. Zobaczyłyśmy i dowiedziałyśmy się, jak funkcjonuje opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych, prowadzona przez Sozialstation w Ritterhude i  hospicjum domowe w powiecie Osterholz Schermbek. Zapoznałyśmy sie z  opieką szpitala w Bremen.
W Sozialstation poznałyśmy między innymi pracującą tam, przesympatyczną, naszą rodaczkę– Jolantę Tuszyński z Gdańska. Od pierwszego kontaktu była naszą tłumaczką  
i opiekunem.  Przy kolejnej wizycie poznałyśmy Izabell Drettmann z Gliwic (również  pielęgniarka). Przyjaźń z nimi trwa do dziś.
 
Z wizyty tej, jak i następnych, skorzystałyśmy bardzo wiele, co zawdzięczamy w głównej mierze panu Burmistrzowi Ingo Kurth, jego żonie  Sibilli Kurth i oczywiście Panu  Hansowi - Joachimowi Sparr - kierownikiem Sozialstation Gminy Ritterhude.
 Pan  Hans - Joachim Sparr (z zawodu pielęgniarz) od początku  dawał nam wsparcie psychiczne, dzielił się doświadczeniami z pracy zawodowej, pozyskiwał dla nas darczyńców, przekazywał  dary rzeczowe na potrzeby naszych podopiecznych. To jemu zawdzięczamy możliwość korzystania z wzorców niemieckich w opiece długoterminowej oraz początki i rozwój naszej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego. 
Panu Ingo Kurth zawdzięczamy  nieocenioną pomoc w pionierskim rozpoczęciu opieki paliatywno-hospicyjnej domowej na terenie powiatu sztumskiego. Między innymi, zebrane przez siebie pieniądze w Gminie Ritterhude, z pomocą mieszkańców tej Gminy, przeznaczył już w 1999 r. na zakup samochodu osobowego dla Hospicjum Domowego przy naszym Stowarzyszeniu, a w następnych latach na  zakup sprzętu.
 
Nasza współpraca z  Sozialstation Ritterhude, pod patronatem burmistrzów obu gmin – Leszka Tabora, Ingo Kurth, Giselher Klinger, Susanne Geils( obecna Burmistrz), w ramach współpracy miast i gmin - Sztumu i Ritterhude przyniosła wspaniałe owoce dla mieszkańców gminy Sztum, a także całego powiatu sztumskiego i sąsiednich. Miała ona ogromny wpływ na rozwój całej działalności Stowarzyszenia.
 
 
              Po 10 latach,  kontakty z nimi wspominam z niemałym wzruszeniem, 
 z satysfakcją, i z wdzięcznością dla Opatrzności Bożej za ludzi, których stawia na naszej drodze, abyśmy  również mogli pomagać innym.
 
 
 
Zdjęcia kolejno :    Galeria wspomnień
 
 
 
 
Ingo Kurt z wizyta w Stowarzyszeniu 09.09.2000 rok – spotkanie na terenie Hospicjum Stacjonarnego szpitala w Sztumie, 
Od lewej: Krystyna Muszyńska, Bogumiła Grabowska, Alicja Podlewska, Ingo Kurth, Jan Malanowski, Zbigniew Zwolenkiewicz, Krystyna Szafrańska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok 2000 od lewej Krystyna Szafrańska, - pielęgniarka naczelna szpitala i prezes Stowarzyszenia „DAR SERCA”,  Jan Malanowski – dyrektor Szpitala Dr. Peter Caselitz z  Lions Club Ritterhude , Agnieszka  Lubowiecka, Zbigniew Zwolenkiewicz –Starosta Sztumski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritterhude sierpień 2004 – 10 rocznica wspolpracy Gminy Ritterhude z Gminą Sztum
 
 
 
 
 
 
  
Rekomendacja Burmistrza Ritterhude 2004 – wersja polsko i niemiecko języczna
 
 
 
 
 
 
 
 
Sztum,  07.04.2006 r. Otwarcie budynku Stowarzyszenia od lewej: Zbigniew Zwolenkiewicz, Hans Joachim Sparr, Piotr Ostrowski (tłumacz), Ingo Kurth, Ludwik Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Krystyna Szafrańska
 
 
 
Przecięcie wstęgi
 
 
 
 
 
 
Ingo Ktrh odbiera podziękowanie od Stowarzyszenia z rąk Krystyny Szafrańskiej i Anny Lewandowskiej
 
 
 
 
Hans Joachim Sparr odbiera podziękowanie od Stowarzyszenia z rąk Krystyny Szafrańskiej i Anny Lewandowskiej
 
 
 
Sztum wrzesień 2007 z wizyta w Stowarzyszeniu
 
 
Ritterhude pażdziernik 2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizyta
delegacji Sozialstation Ritterhude
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”
w dniach 22-25.10.2009 r.
podsumowująca wzajemną współpracę w latach 1999-2009
 
 
           Wizyta odbywa się w 11-tą rocznicę działalności  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” i w 10 –tą rocznicę współpracy 
z Sozialstation Ritterhude.
           Zaproszeni goście przyjechali z rewizytą, po wizycie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia, która miała miejsce w październiku 2008 r. na zaproszenie Pani  Susanne Geils - Burmistrz Gminy Ritterhude i Pana Hansa - Joachima Sparr – kierownika Sozialstation Ritterhude. 
Były to osoby:  Hans - Joachim Sparr – kierownik i jego  zastępczyni - Foolke Hagemann –pielegniarka oraz Jolanta Tuszyński - pielęgniarka  i Izabell Drettmann- pielegniarka.                    
          Sozialstation  Ritterhude jest organizacją podległą Urzędowi Gminy Rittrhude. 
Świadczy usługi  zdrowotne  i opiekuńcze domowe osobom starszym, chorym na przewlekłe choroby  oraz (w odróżnieniu od nas) także opiekę socjalną domową, zatrudniając fachowy personel, jak pielęgniarki, opiekunów socjalnych  i inny. Usługi finansowane są ze środków ubezpieczenia zdrowotnego (kasy chorych), dodatkowego ubezpieczenia opiekuńczego 
(kasy opieki)oraz ze środków gminy.
          Nasze wzajemne kontakty z Partnerem z Ritterhude dotyczą głównie wymiany doświadczeń, co pomaga nam w podnoszeniu jakości usług. 
Nasi Partnerzy okazali się hojni w przekazywaniu nam darów rzeczowych w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do pielęgnacji chorych. Dzięki temu, ze współpracy tej bezpośrednio korzystają mieszkańcy  powiatu sztumskiego i okolicznych.
         Podczas wizyty, dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Gorlewicza – dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Kwidzynie i Ryjewie, zapoznaliśmy  się  z formami opieki  społecznej 
i Hospicjum stacjonarnym w powiecie kwidzyńskim. Te formy  opieki  są naszym wspólnym punktem zainteresowania ze względu na profesję. Tym razem wybraliśmy powiat kwidzyński z kilku powodów:
1.       W naszej gminie i powiecie brakuje  domu pomocy społecznej i  hospicjum stacjonarnego (hospicjum stacjonarne działało w latach 2000 -2007, po czym zostało zamknięte). Mamy natomiast od 1998 r. Hospicjum domowe przy naszym Stowarzyszeniu, które nadal działa.
2.     Miasto Kwidzyn jest miastem partnerskim dla miasta Osterholz -Schermbek będącego siedzibą powiatu, w którym leży gmina Ritterhude.
3.     Nasze Stowarzyszenie świadczy usługi  również  mieszkańcom  powiatu kwidzyńskiego.
4.     Warto  poznawać i wzorować się na tym co dobre u naszych sąsiadów za miedzą, jak i dzielić się z nimi swoimi doświadczeniami.
 
Mogliśmy naocznie przekonać się, że rozwiązania, które realizuje powiat kwidzyński w opiece społecznej są imponujące. 
 
         Dużym przeżyciem dla naszych gości były również odwiedziny u  naszej podopiecznej, której świadczymy usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne  w warunkach domowych. Jest  to osoba cierpiąca z powodu niedowładu czterokończynowego po udarze mózgu. 
Była to okazja do porównania przy łóżku chorego standardów opieki w systemie polskim i niemieckim. Partnerzy z Ritterhude  stwierdzili, że jakością naszych usług już doganiamy  system opieki w Niemczech. Na przestrzeni 10 – ciu lat wzajemnych kontaktów, zauważyli szybki rozwój naszych usług. Opinia ta bardzo mocno podniosła nas na duchu, szczególnie, że zawsze mieć będziemy w pamięci wrażenia z pierwszej wizyty w Sozialstation Ritterhude w 2000 r.
          W obu systemach dużą wagę przywiązuje się do profesjonalnego wykonywania usług  przy chorym oraz do dokumentowania wykonanych czynności  i wyników opieki. 
          Nasi Partnerzy zaimponowali nam  profesjonalizmem  i nieustannym dokształcaniem się, umiejętnością planowania,  dobrą organizacją pracy i współpracy  w zespole. Zespół pracuje na zasadzie wzajemnego zaufania, serdeczności  oraz szacunku i empatii do podopiecznych.  Potrafią dzielić się z innymi, czego przykładem jest nasze Stowarzyszenie.  
          Zasadnicze różnice w standardach opieki długoterminowej domowej, są 
w organizacji pracy. Organizacja pracy przy chorym zależy od  warunków  umów 
z płatnikiem usług oraz od sposobu rozliczania tych usług przez płatnika.  
W Niemczech  usługi rozliczane są na podstawie wykonanych  przy chorym  czynności 
(zleceń) określonych indywidualną umową z osobą chorą. Czynności te określa się zgodnie z potrzebami tej osoby  w oparciu o  „katalog  rodzajów czynności”,  gdzie określony  jest również czas ich wykonania.
 W Polsce  natomiast rozliczane są na podstawie  liczby osobodni  w okresie sprawowania nad chorym opieki. 
W związku z tym, praca naszych Partnerów przy łóżku chorego wygląda inaczej niż u nas. Tam, pielęgniarka , pracownik socjalny, fizjoterapeuta, wykonują w oparciu o umowę z podopiecznym,  ściśle określone czynności w określonym czasie. 
W naszym systemie, pielęgniarka nie tylko wykonuje czynności na zlecenie lekarza. 
W zależności od potrzeb chorego może  również samodzielnie i odpowiedzialnie podejmować decyzje  zgodnie z własnymi kwalifikacjami oraz wykonywać inne, dodatkowe czynności  pielęgniarskie, w zależności od potrzeby chorego podczas trwania wizyty, np. badanie parametrów życiowych, wsparcie psychiczne i edukacja chorego i jego opiekunów pod względem zdrowotnym, pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt do pielęgnacji i rehabilitacji, udzielanie porad pielęgniarskich  i inne. Podstawą do tego są odpowiednie przepisy prawne.  Rozliczanie osobodniowe sprzyja takiej praktyce i tym samym przyczynia się do kompleksowości usług.  Działania te, niejednokrotnie wymagają  z naszej strony poświęcenia więcej czasu i wysiłku dla jednego podopiecznego.
W  ramach osobodnia wykonujemy nie tylko profesjonalne usługi pielęgniarskie, ale również  rehabilitacyjne (mamy w zespole fizjoterapeutów). W celu zapewnienia naszym podopiecznym ciągłości i kompleksowości opieki, współpracujemy z  lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki  zdrowotnej i innych zakładów opieki zdrowotnej oraz z ośrodkami pomocy społecznej w gminach, które świadczą  opiekę socjalną (lub współpracująca z nimi Agencja Opiekuńcza, jak np. w Gminie Sztum). 
Goście nie kryli podziwu dla naszej pracy, szczególnie  po wizycie u naszej podopiecznej w jej domu. Stwierdzili, że w polskim systemie opieki, pielęgniarka może mieć  więcej satysfakcji zawodowej.
          Nasze Stowarzyszenie ciężko pracowało nad zaistnieniem  na rynku usług zdrowotnych  pokonując różne bariery, szczególnie ze strony osób sceptycznych i nieufnych naszym działaniom.  Miało to związek z niedocenianiem w Polsce trzeciego sektora publicznego. Obecnie, dzięki odpowiednim przepisom prawnym, sytuacja stowarzyszeń w Polsce ulega  poprawie. 
W Niemczech stowarzyszenia   były i są nadal dobrze  widziane i mają wysoki status społeczny. Dzięki temu  mogą wiele zrobić dla  środowiska lokalnego. 
Miłym zaskoczeniem było dla nas, przy każdej wizycie w Ritterhude,  serdeczne przyjmowanie nas  przez pana burmistrza Ingo Kurth i jego następców  pana Giselhe Klinger, panią Susanne Geils. Pisano o nas  w prasie lokalnej.  Mieliśmy okazję poznać  wiele  organizacji, jak:  Szpital  Bremen-Nord i Szpital Powiatowy w Osterholz –Schermbek, Domy Seniara w Ritterhude, w Bremen i  w Osterholz –Schermbek, Stację Diakoniczną prowadzoną przez pana Bonno Schomakera i Opiekę Dzienną  prowadzoną przez panie Juttę Krüger i Martine Gromatzki w Osterholz –Schermbek. Zapoznaliśmy się z działalnością zespołu wsparcia dla osób z demencją starczą przy ” Domu Kościoła” w  Osterholz -Schermbek.
Mieszkańcy powiatu Osterholz –Schermbek i gminy Ritterhude chętnie przekazywali dary na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z naszego środowiska. 
 Przykładem tego są:
a) w pierwszych latach naszej współpracy-  pieniądze zebrane i przekazane  przez pana Ingo Kurth  na kupno samochodu dla Hospicjum Domowego i sprzętu
(samochód Skoda Favorit- jeździ do dziś, chociaż mamy też nowy)
b) pieniądze zebrane i  przekazane przez  przedstawicieli  Lions Club Ritterhude - pana Dr. Peter Caselitz oraz pana  Prof. Dr. Heinz-Jürgen Scheibe- prezes Klubu,  które następnie przeznaczyliśmy na potrzeby  tworzonego Hospicjum  i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu w Sztumie
c)      sprzęt do rehabilitacji i pielęgnacji chorych zebrany i przekazany przez pana Hansa -Joachima Sparr, który częściowo przekazaliśmy na potrzeby powstającego Hospicjum  i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu w Sztumie (łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie, chodziki , balkoniki, kule, laski, podnośniki wannowe, kserokopiarka, suszarka do bielizny i wiele innych).
        Te oznaki zainteresowania i szacunku dla naszych działań były bardzo  motywujące 
i budzące nadzieję na powodzenie w naszych dążeniach do osiągnięcia zamierzonych celów. Partnerskie stosunki z organizacją niemiecką  miały również  duże znaczenie przy pozyskaniu przez nasze Stowarzyszenie  środków finansowych na realizację projektu finansowanego przez Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku pn.”Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA w Sztumie alternatywną formą pomocy osobom niepełnosprawnym w szybkiej aktywizacji zawodowej i społecznej oraz procesie adaptacji” w ramach programu PFRON pn. „Program wyrównywanie różnic miedzy regionami”. Otrzymane dary rzeczowe oraz finansowe włączyliśmy  bowiem do tego projektu, jako udział własny. 
Obecnie, nasza Wypożyczalnia  jest jedyną placówką tego rodzaju w powiecie sztumskim rozwiniętą na dużą skalę 
Dziś dysponujemy nowym sprzętem i samochodem dostawczo – osobowym. Dla przykładu: posiadamy 75 łóżek elektrycznie sterowanych do opieki długoterminowej, które wypożyczają od nas mieszkańcy powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego.
Dzięki środkom PFRON rozpoczęliśmy również pioniersko rehabilitację w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Ośrodek prowadzi rehabilitację leczniczą i rehabilitację społeczną  
 
         Tak współpraca  z Sozialstation Ritterhude wpłynęła na rozwój i jakość opieki długoterminowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w naszym środowisku.
         W nawiązaniu do opisywanej wyżej wizyty, dziękujemy panu Leszkowi Taborowi –burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum  oraz pani Alicji Podlewskiej -v-ce burmistrz za patronat nad współpracą z Sozialstation Ritterhude oraz wyrażenie zgody na zorganizowanie 
i pokrycie kosztów zakwaterowania naszych gości ze środków UM i G Sztum oraz za udział w spotkaniu z naszymi gośćmi.
       Zaufanie społeczne jest naszym największym kapitałem, o które bardzo się troszczymy. 
W naszym przypadku, dzięki współpracy partnerskiej polskich miast i gmin z zagranicznymi, zaufanie to zatoczyło szeroki krąg, z czego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i dumni. 
Jednocześnie czujemy się zobowiązani do świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie. 
 
 
 
 
 
 
Sztum 22-25.10.2009 r.  po wizycie u naszej podopiecznej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z  wizytą w Domu Pomocy Społecznej Kwidzynie w gabinecie Kazimierza Gorlewicza dyrektora
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dom Pomocy Społecznej w  Kwidzynie -  gabinet terapii zajęciowej
   Wycieczka do Gdańska
 
 w Muzeum Solidarności w Gdańsku
 na Molo
 
 w Archikatedrze Oliwskiej
 
 
 
 
 
 
Obchody rocznic współpracy partnerskiej
miast i gmin Ritterhude, Val De-Reuil i Sztumu
w Ritterhude 10-14.06.2010 rok
Uroczystość została  zorganizowana z okazji  16 rocznicy współpracy między  gminami Sztum i Ritterhude oraz 21 rocznicą współpracy między gminnymi  Ritterhude i  Val De-Reuil oraz 10 rocznicy współpracy między gminami  Sztum  i  Val De-Reuil. 
W delegacji Miasta i Gminy Sztum były również przedstawicielki naszego Stowarzyszenia- Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska. 
Pan Leszek Tabor - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum  wręczył medale „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”. Medal ten między innymi otrzymał Pan Hans Joachim Sparr
Wspólne przeżycia pozostawiły wspaniałe wspomnienia. Klimat uroczystości najlepiej obrazują fotografie. 
 ss
 przed szkołą w Ritterhude przygotowanie do rozpoczęcia  uroczystości. W  centrum Susanne Geils i Leszek Tabor w otoczeniu młodzieżowej delegacji ze Sztumu – sportowcy i zespół wokalny Shuflada z Domu Kultury
 od lewej Anna Lewandowska i Andrzej Murawski (jeden z przedstawicieli samorządu sztumskiego)
  Rozpoczęcie uroczystości w szkole
  Ritterhude podczas wręczania Medalu „Zsłużony dla Ziemi Sztumskiej”, trzeci od lewej Hans Joachim Sparr, pierwszy z lewej Leszek Tabor Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, pierwsza z prawej  Susanne Geils Burmistrz Gminy Ritterhude
 Hans Joachim Sparr z żoną Karin
 Chór z Ritterhude
 Chór z Val De-Reuil.
 Zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina
 
 
 Zespół Shuflada ze Sztumu
 Zespół z Ritterhude
 
 Podczas festynu  od lewej: Krystyna Szafrańska, Foolke Hagemman, Hans Joachim Sparr, Anna Lewandowska, Justyna Zboron, Isabell Drettmann
 Podczas festynu.