Podziękowania

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”serdecznie dziękuje WSZYSKIM DARCZYŃCOM I SPONSOROM ZA POMOC W REMOCIE OŚRODKA REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W CZERNINIE. Kto szczególne pomagał i w jakim zakrsie? 
Oto darczyńcy i ich działania na rzecz rozwoju działalności Stowarzyszenia:

Samorząd Województwa Pomorskiego - dofinansowanie do inwestycji oraz zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego

Samorząd Powiatu Sztumskiego  – przekazał pomieszczenia garażowego na działalność statutową Stowarzyszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu – kierowanie osób bezrobotnych do prac pomocniczych przy inwestycji

Zakład Karny w Sztumie – wykonanie w czynie społecznym  prac rozbiórkowych w obiekcie i prac pomocniczych przy budowie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Sztumie PWIK – bezpłatna pomoc w wykonaniu prac rozbiórkowych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu

Usługi Trans-WO-KAN Eugeniusz Miklewicz –bezpłatne prace rozbiórkowe elementów betonowych przy obiekcie i wywóz gruzu

Gospodarstwo Rolne Ramzy Małe – bezpłatny wywóz gruzu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe  „ROLMAS” w Czerninie – bezpłatne prace ziemne i plantowanie ternu wokół budynku , bezpłatna pomoc przy transporcie dźwigu windowego na teren obiektu w Czerninie

Bank Spółdzielczy w Sztumie – darowizna finansowa, kredyt na dogodnych warunkach, praca wolontariusza specjalisty marketingu

POSKÓR w Sztumie - pomoc przy usuwaniu odpadów

ENI POLSKA SP. Z O.O. - wyposażenie w sprzęt i urządzenia Dziennego Ośrodka Wsparcia

Wszystkie Jednostko Oświatowo-Wychowawcze Miasta i Gminy Sztum oraz Gmin ościennych - udział w akcjach charytatywnych

Podatnicy -  którzy przekazywali 1% od podatku

Inni lokalni przedsiębiorcy – darowizny finansowe na zakup dźwigu windowego

„EKOLOG”  Zakład Energetyki Cieplnej w Zielonkach Wiesław Denisiuk

Rolmas Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe                                          

RADA MIEJSKA w SZTUMIEprzekazanie na działalność statutową naszego Stowarzyszenia nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym przedszkolu w Czerninie.

Jesteśmy świadomi powagi zadania, jakiego podjęliśmy się. Myślimy o jego realizacji z nadzieją na powodzenie, szczególnie, że mamy poparcie samorządów powiatu sztumskiego oraz społeczeństwa lokalnego. Wyrazem tego była uchwała Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie przekazania nam tego obiektu. Uczynimy wszystko, by nie zawieść pokładanych w nas nadziei na pełne wykorzystaniem budynku na potrzeby związane z rehabilitacją i opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z terenu powiatu sztumskiego.

Nieruchomość w Czerninie: pow. użytkowa budynku ponad 1171 m2, pow. działki: 3695 m2.

Nabyliśmy prawo do użytkowania nieruchomości na podstawie umowy użyczenia zawartej 1.03.2010 r., na okres 25 lat, z możliwością przedłużenia umowy. Nasze plany wykorzystania nieruchomości wiążą się z konicznościa pozyskania środków finansowych.
Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie. M
ożecie Państwo przyczynić się do poprawienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, choćby poprzez udział w Akcji Pola Nadziei. Zapraszamy 22 października br. do odwiedzenia naszych ośrodków w Sztumie i Czerninie. Wszystkie dochody będą przeznaczone na dokończenie remontu piętra Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie. 

Będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach w naszym działaniach.
Zarząd Stowarzyszenia.