Budynek Stowarzyszenia w Sztumie, ul. Reja 12

Budynek Stowarzyszenia w Sztumie, ul. Reja 12, tel.: +48 55 2779234(Rejestracja)

1

Zdjęcie 03.06.2016r.

W budynku pod adresem 82-400 Sztum, ul. Reja 12 mieszczą  sie:


OŚRODEK REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY "DAR SERCA" - tel. do  Rejestracji + 48 55 277 92 34
1. Baza dla Hospicjum Domowego (opieka paliatywna i hospicyjna) - usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
2. Baza dla Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej - usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – usługi bezpłatne, refundowane przez NFZ
4. Poradnia Rehabilitacyjna – konsultacje lekarskie - usługi płatne, lekarz przyjmuje w środy  od godz. 15:15 i inne dni w zależności od potrzeby.
5. Dział Fizjoterapii – rehabilitacja ambulatoryjna  dla dorosłych i dzieci – usługi płatne (kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka relaksacyjna, masaż leczniczy i relaksacyjny, masaż limfatyczny, elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, hydroterapia, ciepłolecznictwo - lampa Sollux i inne, światłolecznictwo - lampa Bioptron.
6. WYPOŻYCZALNIA SPRZETU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO  - tel. + 48 55 277 92 34 
7. SIEDZIBA STOWARZYSZENIA "DAR SERCA" - tel./ fax: +48 55 277 79 83 
8. BAZA WOLONTARIATU- tel. +48 55 277 79 83
9. Dział Oświaty i Promocji Zdrowia

REJESTRACJA czynna we wszystkie dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00
Godziny zabiegowe – rehabilitacja:  w poniedziałki, czwartki i piątki od 8:00  do 16:00
we wtorki i środy od godz. 10:00 do 18 :00

JAK DOSZŁO DO POWSTANIA BAZY LOKALOWEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA - KALENDARZ WYDARZEŃ.

Pierwszym miejscem, będącym siedzibą Stowarzyszenia było niewielkie pomieszczenie, na terenie Szpitala w Sztumie przy ul. Reja 12, które wynajmowaliśmy w oparciu o umowę dzierżawy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w latach od 1998r. do 2006 r.) .
Od 2001 roku rozpoczęliśmy intensywne starania o pozyskanie na działalność statutową większego lokalu. Zaproponowaliśmy opustoszały, niedokończony w budowie obiekt na terenie Szpitala w Sztumie, wybudowany w latach osiemdziesiątych, z przeznaczeniem na centralną dezynfektornię dla Szpitala, położony na działce będącej własnością Powiatu Sztumskiego. Budynek pozostawiony w stanie surowym niszczał.
Powierzchnia budynku 112,50m2, kubaturze 598,50m3,.
1) W lipcu 2001r. Rada Powiatu Malborskiego, do którego w owym czasie należała Ziemia Sztumska, na nasz wniosek podjęła jednogłośnie uchwałę o wydzierżawieniu naszemu Stowarzyszeniu tego budynku, co otworzyło nam drogę do ubieganie się o środki finansowe z funduszy pozarządowych. Uchwałę -z dnia 29sierpnia2001r.-podpisał Pan Marek Rukat – przewodniczący Rady. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni ówczesnej Radzie Powiatu Malborskiego za tę decyzję. 
2) W marcu 2002r., projekt pt. Opieka paliatywna darem serca dla osób chorych na choroby nowotworowe”, wysłaliśmy do Fundacji Królestwa Niderlandów Wspierających Kraje Europy Środkowo - Wschodniej-  CO-OPERATING NETHERLANDS FONDATION CENTRAL AND EASTERN EUROPE, w którym uzasadniliśmy potrzebę adaptacji i rozbudowy wydzierżawianego budynku na potrzeby związane z realizacja celów statutowych. 
Autor programu Krystyna Szafrańska- prezes Stowarzyszenia, 
Główni konsultanci: 
Ewa Danielewicz – instruktor Wojewódzkiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku,
Prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko- wówczas konsultant wojewódzki 
w dziedzinie medycyny paliatywnej w Gdańsku, a obecnie konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej.
Wstępny kosztorys prac remontowo-budowlanych wykonał Pan Edward Senger. Pomoc techniczną przy opracowywaniu programy świadczyli:
Pan Mirosław Jabłoński i Marek Szafrański.
Program na język angielski i niemiecki tłumaczyli:
Krzysztof Żarczyński
Robert Doering
Aleksandra Wróblewska
Agnieszka Szarycka
3) W sierpniu 2002r. otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek został zakwalifikowany do pozytywnego rozpatrzenia, po spełnieniu określonych warunków, m. inn. nabycie praw własności do budynku. 
4) We wrześniu 2002r. nabyliśmy prawo do własności budynku dzięki przychylności pierwszego ( po wprowadzeniu zmian administracyjnych na mapie Polski w 2002 r.) Starosty Sztumskiego Pana Ryszarda Zdziebłowskiego i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie PanaTadeusza Wojszkuna, w oparciu o Akt Notarialny –Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości zabudowanej na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”.
5) Nasz projekt został zaopiniowany pozytywnie przez panią Ewę Danielewicz po dokonaniu przez nią wizji lokalnej i sprawdzeniu dokumentacji, na zlecenie Fundacji Królestwa Niderlandów.
6) W grudniu 2003r. otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź Fundacji Królestwa Niderlandów o przyznaniu nam na inwestycję 47 tys. EURO (168 132,11zł). 
Z ramienia Fundacji, osobą do kontaktu z nami była Pani Mariana von Teeffelen.
7) Od lutego 2004r. rozpoczęliśmy prace nad dokumentacją inwestycji. Projekt rozbudowy 
i adaptacji budynku opracował pod względem budowlanym Pan Leszek Piotrowski, projekt instalacji elektrycznej Pan Tadeusz Dymek, a projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej Pan Adam Papaj
8) W sierpniu 2004r., na naszą prośbę, patronat nad realizacją inwestycji objęli 
Pan Zbigniew Zwolenkiewicz - Starosta Sztumski 
i Pan Leszek Tabor - Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
9) W październiku 2004r. złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych na realizację naszego projektu w ramach Programu „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
10) W grudniu roku 2004 otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. 
11) W maju 2005r. rozpoczęcie prac inwestycyjnych
12) W miesiącu sierpniu 2005r. podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Pana Jana Kozłowskiego – Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „ Adaptacja i rozbudowa budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodek Pielęgnacyjno- Opiekuńczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” w
Sztumie. W ramach tej umowy przyznano nam 250 000zł.
13) 25. 10 . 2005r. zakończono prace budowlane.
 14) W grudniu 2005r. zakończyliśmy rozliczenie finansowe wszystkich umów.
15) 11styczniu 2006 otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynku.
16) 07.04.2006 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku, do którego przenieśliśmy nasze wszystkie usługi, jak: Poradnię Medycyny Paliatywnej oraz bazę dla Hospicjum domowego, Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego oraz Poradnię Rehabilitacyjną ,w ramach której świadczymy usługi w warunkach domowych
 W uroczystym otwarciu siedziby Stowarzyszenia w Sztumie ul. Reja 12, udział wzięli honorowi goście:
1. Wojciech Ludwik Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów ( przedstawiciel darczyńcy- Fundacji Królestwa Niderlandów)
2. Ingo Kurth – były Burmistrz Ritterhude z Niemiec ( nasz darczyńca)
3. Hans Joachim Sparr – przedstawiciel Gminy Rittehude ( nasz darczyńca)
4. Jadwiga Bławat – przedstawiciel Marszałka Województwa Pomorskiego( dofinansowanie do inwestycji)
5. Zygmunt Zwolenkiewcz – Starosta Powiatu Sztumskiego
6. Ryszard Zdziebłowski – pierwszy Starosta Powiatu Sztumskiego od 2002 r.
7. Leszek Tabor- Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
8. Prof. dr hab. Krystyna de Walden – Gałuszko – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej w Woj. Pomorskim
9. Dr Aleksandra Modlińska – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej
10. Lek. Med. Wiesława Pokropska – dyrektor Hospicjum im. Aleksandry Gawryluk w Elblągu – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej Woj. Warmińsko –Pomorskiego.
11. Mirosław Batko – Z-ca Dyrektora Hospicjum w Elblągu.
12. Andrzej Górka – dyrektor zakładu Karnego w Sztumie
13. Tadeusz Wojszkun – dyrektor Szpitala w Sztumie
14. Zbigniew Kowzan – zastępca dyrektora Szpitala w Sztumie
15. Radni Samorządu Powiatu Sztumskiego i Miasta i Gminy Sztum
16. Ks. Dziekan Antoni Kurowski, proboszcz Parafii św. Anny w Sztumie
17. Krystyna Muszyńska – redaktor lokalnej „Gazety Powidle „
18. Przedstawiciele środowiska medycznego i oświaty w Sztumie

ADAPTACJA, BUDOWA I REMONT

12

Stan budynku w dniu przekazania Stowarzyszeniu - wrzesień 2002 r. od strony przyszłego wejścia i od tyłu.

3
Widok od przyszłego wejścia do budynku

4

Tu będą gabinety

57

Będzie tu hol

8
Pomieszczenie w łączniku, będą tu gabinety i sanitariaty - na zdjęciu: Krystyna Szafrańska

910 

Rozpoczęcie prac inwestycyjnych maj 2005r.widok od wejścia

11 

Rozbudowa budynku – wejście do budynku

12

przyszły hol

13
Poddasze - będą tu pomieszczenia administracyjne i archiwum. 

 

UROCZYSTE OTWARCIE BUDYNKU "DAR SERCA" w fotografii

 

 14
Wolontariuszki z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie w trakcie przygotowań do uroczystości z Krystyną Szafrańską(pierwsza z lewej i Krystyną Rzatkowską - księgowa Stowarzyszenia (pierwsza z prawej).

15

Budynek po zakończeniu inwestycji w dniu otwarcia.

16

17

Nauczycielki Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie ( dawne Liceum Medyczne Pielęgniarstwa)

18

Od lewej ; Krystyna Szafrańska, Wojciech Ludwik Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów ( przedstawiciel darczyńcy- Fundacji Królestwa Niderlandów), Tadeusz Wojszkun – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

19
Od lewej: ks. Antoni Kurowski, Irena Kasprzyk wolontariuszka, Krystyna Muszyńska- redaktor gazety lokalnej, Hans Joachim Sparr – kierownik Sozialstation Ritterhude, Krystyna Szafrańska, Ingo Kurth - Burmistrz Ritterhude, Piotr Ostrowski

20

21
Honorowi Goście, od lewej :Andrzej Górka – dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, Alojzy Grynicz- Lekarz, Leszek Tabor – burmistrz Miasta i Gminy Sztum, Zbigniew Kowzan - zastępca dyrektora Szpitala w Sztumie, Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów, Tadeusz Wojszkun- dyrektor Szpitala w Sztumie, ks. Antoni Kurowski –dziekan.

22
Pierwszy z prawej: Andrzej Górka – dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, Krystyna Szafrańska, Wojciech Kolańczyk – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów

23

Od lewej: Zbigniew Zwolenkiewicz – Starosta Powiatu Sztumskiego, Hans Joachim Sparr, Piotr Ostrowski (tłumacz), Ingo Kurth, Wojciech Kolańczyk, Krystyna Szafrańska

24
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum – Leszek Tabor

25

Starosta Powiatu Sztumskiego Zbigniew Zwolenkiewicz

2627
Ks. Dziekan Antoni Kurowski Proboszcz Parafii św. Anny w Sztumie poświęca obiekt.

28

Od lewej: Jadwiga Bławat – reprezentant Marszałka Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Krystyna Szafrańska, Wiesława Pokropska -lekarz i dyrektor Hospicjum św. Jerzego w Elblągu, Mirosław Batko –lekarz i zastępca dyrektora Hospicjum w Elblągu, pierwsza z prawej - Inspektor Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

29

Przedstawiciele władz Samorządu Miasta i Gminy Sztum-od lewej: Arkadiusz Dzikiwski -Radny, Leszek Tabor - Burmistrz, Józef Zdziennicki - Radny
30
W pierwszym rzędzie od lewej: Ingo Kurth, W. L. Kolańczyk, Ks. Antoni Kurowski, Z. Zwolenkiewicz

31
W pierwszym rzędzie od prawej: Anna Lewandowska- pielęgniarka i V-ce Prezes, Mariola Dziadul -pielęgniarka - pierwsze wolontariuszki Hospicjum Domowego w Sztumie przy Stowarzyszeniu „Dar Serca”

32

Pani Prof. dr. hab. Krystyna de Walden- Gałuszko- Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej

33
Pani dr. Aleksandra Modlińska -Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w Gdańsku

34
Od prawej: Hans Joachim Sparr- Kierownik Sozialstation Ritterhude , Anna Lewandowska – V-ce Prezes Stowarzyszenia „Dar Serca” i Krystyna Szafrańska – Prezes

35
Słuchacze Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie (wolontariusze)na uroczystości otwarcia obiektu Stowarzyszenia w Sztumie

Naszą pracą interesują się nie tylko rodacy ale i obcokrajowcy. Kilkakrotnie gościliśmy osoby zaprzyjaźnione z Niemiec z Sozialstation Ritterhude, a także z Aknglii. Była to dobra okazja do wymiany doświadczeń.

36

Zdjęcie 03.05.2012r. Podczas „ Biegu Solidarności” w Sztumie: Hans Joachim Sparr - Kierownik Sozialstation Ritterhude (drugi z prawej) i Robert Mucha (pierwszy z lewej) – zawodnik z Ritterhude

37
Zdjęcie 16.08.2012 r. Nasi goście Anglii: Viji Veejman (trzecia z prawej) – pielęgniarka opieki długoterminowej i Robert Nixon (pierwszy z lewej ) koordynator Międzynarodowego Programu Rewalidacji Osób Upośledzonych Umysłowo - ds. Europy Centralnej i Wschodniej