Anna Lewandowska v-ce prezes

 

Anna Lewandowska: v-ce prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”,

ale1

koordynator zespołu Hospicjum domowego i usług pielęgniarskich opieki długoterminowej domowej w Niepublicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA”.

Zawód – pielęgniarka

Stan rodzinny: maż, dwoje dorosłych dzieci, wnuki

Ukończyła szkoły i kursy otrzymując dyplomy, świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty:
1. 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Sztumie otrzymując dyplom pielęgniarki - w1967r.
2. Kurs dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych- w 1970r
3. Kurs z zakresu opieki paliatywnej zorganizowany przez Klinikę Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej Katedra Onkologii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu- w 1998 r.
4. I inne

Przebieg pracy zawodowej:

Jako absolwentka Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Sztumie rozpoczęła pracę w oddziale noworodków Szpitala w Sztumie. Następnie pracowała w oddziale dziecięcym, skąd została przeniesiona do pracy w oddziale laryngologicznym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.
W swojej karierze zawodowej pracowała również na stanowisku pielęgniarki przełożonej Szpitala w Sztumie.

Nadal zaangażowana jest w pracę pielęgniarską przy Stowarzyszeniu „DAR SERCA”, którego była współzałożycielem i sercem oddana opiece paliatywnej. W pierwszych czterech latach działalności Stowarzyszenia uczestniczyła w opiece domowej nad chorymi jako wolontariuszka.
Odznaczona odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia przyznaną przez Ministra Zdrowia- Franciszkę Cegielską.

Podziękowanie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz Rady Sołeckiej wsi Piekło i Biała Góra za udział w działaniach promujących profilaktykę zdrowotną na terenie gminy Sztum.
W grudniu 2010 r. odznaczona Medalem Honorowym "Za zasługi dla Ziemi Sztumskiej"
Za wzorowa pracę w służbie zdrowia otrzymywała również wiele listów gratulacyjnych i podziękowań.