Aktualności

Piknik w ISKRZE

 Rehabilitacja, terapia zajęciowa i różne formy aktywności manualnej, pod czujnym okiem między innymi pani Patrycji, to dla podopiecznych Daru Serca chleb powszedni. Nawet przyjście wolontariuszy i zajęcia dodatkowe też nie są rzadkością. A integracja w tak dużej grupie osób niepełnposprawnych, nie zdarza się często.  W piątek 19.05.2017r.  uczestniczyliśmy w VII festynie sportowo-rekreacyjnym z udziałem osób niepełnosprawnych, pod  hasłem  "RAZEM POKONAMY PRZECIWNOŚCI". Projekt został zorganizowany z okazji  EUROPEJSKIEGO DNIA WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom pikniku, kórzy byli z nami w tym dniu oraz wszystkim tym, kórzy pamiętają i wspierają działania stowarzyszenia przez cały rok. Teraz największym naszym wyzwaniem jest remont drugiego piętra Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego... Kto wie, może następny piknik będzie związany z fetowaniem uruchomieniea kolejnych miejsc dla czekających niepełnosprawnych....

 

Dziękujemy za pomoc

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w Akcję Pola Nadziei oraz całej społeczności lokalnej, która po raz kolejny wspierała nasze działanie. Zebraliśmy łącznie 3.252,96 złotych. Osoby, które uczestniczyły w akcji to uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele szkół ze Sztumu i Czernina:
1. Zespół Szkół w Sztumie im. Jana Kasprowicza
2. Gimnazjum nr 1 w Sztumie im. Jana Pawła II
3. Zpół Szkół w Czerninie
4. ZSZ w Barlwiczkach im. Stanisława Staszica
5. Szkoła Postawowa nr 2 im Maksymiliana Golisza w Sztumie
W akcji brało udział łącznie 50 wolontariuszy oraz wielu darczyńcy z wielkim sercem. Dziękujemy Wam wszystkim i zachęcamy do przekazania 1%. Dla tych, którzy posiadają konta internetowe coraz bardziej popularne jest rozliczernia się z Urzędem Skarbowym poprzez bankowość elektroniczną. W razie zapytań w tej sprawie służymy pomocą.  

Do ludzi dobrej woli

Szanowni Państwo 
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PRZEKAZANIE DAROWIZN na działaność statutową Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” nr KRS 0000127529. 
BĘDZIE TO POMOC w remoncie pomieszczeń przeznaczonych na  OPIEKĘ DZIENNĄ I CAŁODOBOWĄ DLA SENIORÓW  I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, którą prowadzimy w Ośrodku Rehabilitacyjno –Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin ul. Zielna 2.

Wszystkich zainteresowanych współpracą oraz korzystaniem z zabiegów rehabilitacyjnych serdecznie zapraszamy:

od godz. 8:00 do 16:00 - w poniedziałki, czwartki i piątki oraz 

od godz. 8:00 do 18:00 - we wtorki i środy.

Systematyczny rozwój opieki i wsparcie lokalnych firm

Od marca tego roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”  kontynuje remont Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego „DAR SERCA” w Czerninie przy ulicy Zielnej 2. Dzięki temu zwiększy się liczba miejsc opieki długoterminowej całodobowej nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi (o 12 miejsc) i opieki dziennej (o 10 miejsc). Prace planuje się zakończyć w sierpniu tego roku.

Stowarzyszenie wyraża swoją wdzięczność i bardzo dziękuje za wsparcia finansowe ze strony lokalnych firm, dzięki czemu możliwe było wykonanie pierwszego etapu rozbudowy, remontu i adaptacji obiektu po byłym przedszkolu w Czerninie na Ośrodek Rehabilitacyjno –Opiekuńczy „DAR SERCA” w roku 2013 oraz zakupienie i montaż windy w 2015r. Inwestycja wykonana jest również z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W tym roku Stowarzyszenie zawarło porozumienie z Firmą FOBOS o systematycznym wsparciu finansowym i rzeczowym swoich działań. Współpracę Stowarzyszenia z Firmą FOBOS zapoczątkowało objęcia przez Ośrodek „Dar Serca” w Czerninie opieką całodobową niepełnosprawnego syna pracownicy Firmy, za staraniem Prezesów Firmy. Tym samym współpraca ta stała się dla organizacji nowym, bardzo budującym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

Stowarzyszenie ma nadzieję, na dalsze rozwijanie współpracy z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami - ludźmi dobrej woli. Niewątpliwie przyczyni się to do jeszcze większego zacieśniania lokalnych więzi międzyludzkich we wzajemnej pomocniczości.

O innych przykładach wsparcia środowiska lokalnego na rzecz opieki długoterminowej będziemy nadal informować czytelników.

Krystyna Szafrańska- prezes

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

20 lutego  w sali Ośrodka Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Czerninie naradzali się członkowie Stowarzyszenia w sprawach pilnych, związanych między innymi z potrzebą uzyskania środków na dokończenie remontu piętra Ośrodka.
Zebrani wysłuchali między innymi sprawozdania Prezesa Stowarzyszenia z dotychczasowych działań, w tym usłyszeli o ilości wykonanych zabiegów ponadlimitowych zrealizowanych na rzecz potrzebujących mieszkańców. W tej chwili zachodzi potrzeba na przyjęcie dodatkowych pacjentów na pobyt  dzienny i całodobowy. Konieczne jest poszukiwanie wsparcia na dokończenie remontu pietra Ośrodka. Dlatego środki pozyskane przez Stowarzyszenie,  w tym z 1% będą przeznaczane na ten cel. 

Dzięki współpracy z Zakładem Karnym w Sztumie oraz dzięki darczyńcom, w tym firmie FOBOS, mamy nadzieję na wykończenie prac adaptacyjnych. Tym bardziej, że jest czynny dźwig windowy, którym można będzie transportować pacjentów na wyremontowane pietro. 

Prace remontowe będą kontynuowane, tym bardziej, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na opiekę dzienną i całodobową dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, spośród których największy procent stanowią osoby starsze. W zakresie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, przewlekle chorymi  i niepełnosprawnymi, jako organizacja pożytku publicznego realizujemy również zadania społeczne zlecone, dzięki czemu wiele osób otrzymuje pomoc i wsparcie bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością. W najbliższej przyszłości zamierzamy  również kontynuować współpracę z Pomorskim Oddziałem PFRON, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Bardzo prosimy ludzi dobrej woli oraz firmy lokalne o wsparcie finansowe lub rzeczowe na kontynuację prac inwestycyjnych. 

Przedstawiamy kilka zdjęć członków Walnego Zebrania, które po oficjalnych obradach wizytowało remontowane pietro Ośrodka w Czerninie. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w tej inwestycji zapraszamy do współpracy.

Na zakończenie obrad  Krystyna Szafrańska i Anna Lewandowska podziękowały dotychczasowym wolontariuszom za pomoc.

Teraz Stowarzyszenie zaprasza wszystkich Państwa do współpracy, w tym do wolontariatu.