Aktualności

1 % Dziękujemy za przekazywanie 1% od podatku i nadal o to prosimy.

Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000127529 
wspomagają Państwo opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz przewlekle chorymi.

Celem naszej organizacji jest pomoc tym osobom w uzyskaniu i podtrzymaniu ich sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, oraz poprawieniu jakości życia, a także wsparcie rodzin tych osób w opiece.

W ramach naszych działań świadczymy: opiekę całodobową, opiekę dzienną, usługi z zakresu hospicjum domowego i opieki długoterminowej domowej, oraz rehabilitacji dziennej. Prowadzimy również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego do opieki domowejUsługi nasze rozwijają się, na co duży wpływ ma Państwa wsparcie. W roku 2018 z przekazanego 1% od podatków otrzymaliśmy około 25 tys. zł.

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy „Dar Serca” pod adresami: Sztum, ul. Reja 12 tel. 55 277 92 34
i Sztum-Czernin ul. Zielna 2, tel. 55 245 07 23. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Kochani pacjenci i sympatycy...

W całym 2019 roku, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze... a przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i prawdziwych przyjaciół...
Mamy nadzieję, że także w tym roku będziecie pamiętać o nas i naszych podopiecznych...
Bardzo liczymy na wspisanie stowarzyszenia do Państwa zeznania podatkowego, celem przekazania przez Urząd Skarbowy dla nas 1 %.
Bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy do współpracy...

Opieka paliatywna darem serca...

W 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca zrealizowało zadanie w ramach przyznanej przez Miasto i Gminę Sztum dotacji na realizację zadania publicznego pn. Opieka paliatywna darem serca dla chorego.

W ramach zadania zapewniono kompleksową opiekę domową nad 3 osobami chorymi z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne.
Dziękujemy i mamy nadzieję na kontynuację współpracy.UMIG 2

W trakcie ..."Razem możemy więcej"

Pełna nazwa projektu brzmi „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych... 
Projekt obejmuje ponad 100 osób zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.

W ramach projektu nasze stowarzyszenie oferuje wsparcie:  

RODZINOM w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, działania asystenta rodziny;   

SENIOROM wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz pobyt i uczestnictwo w zajęciach w naszym  Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie;  

NIEPEŁNOSPRAWNYM poprzez punkt konsultacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.  

Na kilku poniższych fotografiach przedstawiamy część działań dotyczących dotychczasowej realizacji projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Zakończony projekt z ASOS i piszemy kolejne...

Zadanie publiczne pn. "TWÓJ CZAS - zostań aktywnym seniorem" zakładało objęcie wsparciem 30 osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na obszarze Miasta i Gminy Sztum. Głównym celem zadania było przezwyciężanie społecznej izolacji osób powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Sztum, poprzez stymulowanie i wspieranie ich w podejmowaniu oraz rozwijaniu aktywności społeczno-edukacyjnej. Poszczególne działania przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej seniorów w różnych dziedzinach aktywności, w tym wzmocnienia ich sprawności fizycznej, wzrostu zachowań prozdrowotnych i aktywności społecznej, a także wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Realizacja projektu obejmowała 2 bloki tematyczne w zakresie profilaktyczno-edukacyjnym:

I. AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

II. PRZEWODNIK ZDROWIA I URODY.

Pierwszy blok miał na celu podniesienie świadomości seniorów i nabycie przez nich umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Natomiast drugi blok ukształtował postawy prozdrowotne, nie tylko w zakresie medycznym, lecz również pielęgnacji ciała.

W ramach bloków zorganizowano zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym zakresie.

Ponadto w ramach zadania realizowano działania służące poprawie procesów poznawczych seniorów, nabyciu umiejętności aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz integracji seniorów. W zakres podejmowanych działań wchodziły: SIŁOWNIA UMYSŁOWA, WARSZTATY CZTERY PORY ROKU i WARSZTATY TWÓRCZY SENIOR.

Uzupełnieniem realizowanego projektu było zorganizowanie dwóch wyjazdów w formie wizyt studyjnych o charakterze edukacyjno-kulturowo-integracyjnym w zakresie pozytywnych działań samych seniorów w środowisku i na ich rzecz. Wizyty studyjne połączono ze zwiedzaniem m.in Gdańska. Efektem wyjazdów była wymiana dobrych praktyk w zakresie działań w środowisku i na rzecz seniorów.

W ramach działania zorganizowano Sztumski Dzień Seniora połączony z dniem otwartym w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie.

Podsumowaniem zadania była organizacja happeningu "Byłem taki jak Ty, będziesz taki jak Ja". Podczas happeningu zaprezentowane zostały także prace konkursowe - fotografie, wykonane w ramach warsztatów "Cztery pory roku" oraz wyroby powstałe podczas warsztatów "Twórczy Senior". Ponadto wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego. A na zakończenie projektu w ramach "Siłowni umysłowej", prowadzonej przez Pana Sławomira Wichowskiego, powstała gra planszowa prezentowana na poniższycjh zdjęciach.  

Wcześniej prezentowaliśmy już, zarówno na naszej stronie jak i na naszym fanpage na FB, zdjęcia dotyczące zrealizacji poszczególnych działań w ramach rządowego projektu ASOS. Mamy nadzieję, że wkrótce uzyskamy wsparcie na realziację kolejnych przedsięwzięć tego typu.

Zainteresowanych zapraszamy już teraz do współpracy oraz śledzenia naszych działań i oczywiście liczymy na polubienia... :-).

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/?ref=settings