Aktualności

Zakup nowego sprzętu

W ramach wykonywania zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego” w 2018 r. zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 5 272,00 zł.

Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł.

Skorzystaj z opieki - rekrutacja trwa

Rekrutacja do projektu

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
RODZINOM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, półkolonii dla dzieci.
SENIOROM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz nowych miejsc w Dziennym Ośrodku Wsparcia.
OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:
 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl

 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl

 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (055) 640 63 67.

Pliki do pobrania: 

Ankieta rekrutacyjna - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin - pobierz

Plakat informacyjny - pobierz

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kilka słów od serca...

Serdecznie dziękuję wszystkim Osobom za oddane głosy na moje nazwisko, jako prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Plebiscycie Osobowość Roku 2018, przeprowadzonego przez Dziennik Bałtycki Powiśle Sztum i Dzierzgoń. Czuję się zaszczycona, że po raz kolejny zostałam nominowana do takiego WYDARZENIA.

 
Moim marzeniem jest, aby Stowarzyszenie „DAR SERCA” zrealizowało do końca swój ambitny plan utrzymania i dalszego rozwinięcia opieki całodobowej oraz dziennej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, dla osób niepełnosprawnych, w starszym wieku i przewlekle chorych - mieszkańców powiatu sztumskiego i sąsiednich. Wiele już zrobiliśmy między innymi przy wsparciu Państwa (w roku 2018 otrzymaliśmy z 1% od należnego podatku i innych darowizn ponad 40 tys. zł). Numer KRS: 0000127529.
Twórzmy nadal wspólnie to wspaniale dzieło. 
Koncepcja projektu rozbudowy budynku w celu zwiększenia liczby miejsc, jest już opracowana przez Pana Leszka Witkowskiego – znanego architekta ze Sztumu. Od tego roku czeka na realizację. Potrzebujemy 1,5 miliona zł - na ten cel zbieramy środki z 1% od należnego podatku i innych darowizn. Wdzięczni będziemy za każdą kwotę i za każdą wykonaną pracę społecznie.
Do chwili obecnej prace budowlane i adaptacyjne na terenie Ośrodka w Czerninie kosztowały ponad 3 miliony zł – i daliśmy radę. Teraz też damy radę – potrzebne jest nam nadal wsparcie Państwa.
Numer konta bankowego: 22 8309 0000 0001 5903 2000 0010.
Zapraszamy Państwa do odwiedzin w naszym Ośrodku w Czerninie.

Wdzięczna za zaufanie i wszelką pomoc w działaniach - Krystyna Szafrańska – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.