Aktualności

Nabór na szkolenie (nr II)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE 5 OS edycja 2 szk. 2 1

Nabór na szkolenie (nr I)

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE edycja 2 szk. 1 1

Goście

Wizyta gości z Niemiec 

Z Ritterhude przybyła 6 osobowa grupa osób do naszego Ośrodka  w Czerninie. Wśród nich był lekarz, farmaceutka, fizyk pracujący w laboratorium fizycznym i jednocześnie wolontariusz w hospicjum, nauczycielka, informatyk. Przyjechali w nasze strony, jako grupa koła fotograficzna realizująca swoje hobby. Był również z nimi, zaprzyjaźniony z naszym Stowarzyszeniem od 20 lat, kierownik Sozialstation Ritterhude Hans Jochim Sparr. To za jego przyczyną poznaliśmy tych wspaniałych ludzi, których łączy jedna pasja - fotografia. Byli zainteresowani naszą opieką nad seniorami. Ośrodek w Czerninie zrobił na nich duże pozytywne wrażenie. Stwierdzili, że warunki jakie stworzyliśmy naszym podopiecznym są na poziomie standardu europejskiego. Niezwykle miłe dla nas było ich stwierdzenie, że twarze i zachowanie naszych podopiecznych świadczą o dobrej opiece, jaką ich otaczamy.

Robili dużo zdjęć. Wkrótce je pokażemy - oczywiście za zgodą naszych podopiecznych. Tymczasem pokazujemy kilka zdjęć zrobionych naszym aparatem (przepraszamy za gorszą jakość tych zdjęć).

Krystyna Szafrańska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZY ZAKUPU KONCENTRATORÓW TLENU TYPU AIR SEP VISIONAIR ORAZ TOKYO 3N

W związku z umową na realizację zadanie publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003r., pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Stowarzyszeniem „Dar Serca”, pod tytułem „ Opieka paliatywna darem serca dla chorego”, zwracam się z zapytaniem ofertowym na zakup sprzętu –

KONCENTRATOR TLENU typu:

1) Air Sep VisionAir i

2) Tokjo 3N

Zamierzamy zakupić razem 3 koncentratory spośród wyżej wymienionych.

Prosimy o odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jaki jest producent sprzętu?

 2. Data produkcji sprzętu.

 3. Warunki techniczne sprzętu.

 4. Cena za sprzęt (netto i brutto) - jedna sztuka.

 5. Warunki serwisu gwarancyjnego, tzn. Jaki jest koszt za usługę i jaki będzie koszt za transport sprzętu ?

 6. Warunki serwisu pogwarancyjnego, tzn. Jaki będzie koszt za usługę i za transport?

 7. Ceny za wymianę części zamiennych ( wymienić jakie), które są w sprzęcie wymieniane( netto i brutto).

 8. Jakie elementy najczęściej ulegają zużyciu ?, np. filtry, sita i inne?

 9. Gdzie w sprzęcie znajdują się filtry i jakie one są ( np. fitr zewnętrzny, wewnętrzny, bakteriobójczy)?

 10. Czy użytkownik może we własnym zakresie wymieniać filtry, a jeśli tak, to czy udzielą Państwo instrukcji telefonicznej na ten temat? W naszej praktyce mamy przypadki, że z uwagi na warunki panujące w domu chorego ( wilgotność , zapylenie powietrza z powodu palenia w piecach), filtry musimy wymieniać nawet 1x na 2 tygodnie.

 11. Jakie czynności wykonuje Firma w ramach serwisu?

 12. Proszę wysłać kserokopię dokumentu dotyczącego uprawnień firmy do dokonywania serwisu koncentratorów tlenu (autoryzacje).

 1. Warunki płatności - czy mogą być w ciągu 7 dni przelewem od daty dostawy sprzętu?

 2. Jaki będzie termin dostawy?

Na wybór oferty wpłynie:

Cena - 85 %

Warunki serwisu – 5%

Gwarancja – 5%

Termin dostawy sprzętu – 5%

Oferty rozpatrywane będą 8 lipca 2019 r. o godz. 12,00.

Po wyborze oferty niezwłocznie wysłane będzie zamówienie do wybranej Firmy.

z poważaniem

Krystyna Szafrańska-Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dar Serca”

Tel. 502 610 652

Akcja charytatywna "Pola Nadziei"

25.05.2019r. 

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM „DAR SERCA” W SZTUMIE

ORGANIZUJE KWESTĘ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH.

 

TEGO DNIA w GODZ 9.00-13.00 WOLONTARIUSZE BĘDĄ KWESTOWAĆ NA ULICACH

SZTUMU I CZERNINA.

ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO.

Dziękujemy za wsparcie.