Aktualności

Razem możemy więcej

Realizowany przez stowarzyszenie program "Razem możemy więcej" obejmuje szereg działań naz rzecz 15 mieszkańców miasta i gminy Sztum. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Czerninie prowadzona jest między innymi opieka pielęgniarska, zabiegi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, spotkania z psychologiem i różnego typu zajęcia animacyjne dla osób potrzebujących wsparcia. Oto wybrane zajęcia w fotograficznym skrócie, jakie będą realizowane z naszymi podopiecznymi do połowy 2020 roku, w ramach projektu realizowanego we współpracy z MGOPS w Sztumie.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Happening z przesłaniem

„Byłem taki jak Ty, będziesz taki jak Ja” to happening, który 17 października odbył się w Sztumskim Centrum Kultury - w ramach zadania publicznego pn. „TWÓJ CZAS - zostań aktywnym seniorem” realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Sztumskie Centrum Kultury. Celem happeningu była integracja seniorów ze społecznością lokalną, w szczególności z młodszym pokoleniem. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem środowiska lokalnego, wzięło w nim udział wielu mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych i instytucji współpracujących z organizatorami w realizacji projektu. 
Wystawa fotografii powstałych podczas warsztatów „Cztery pory roku” oraz wyrobów artystycznych powstałych podczas warsztatów „Twórczy senior” pokazały ogromny potencjał naszych seniorów. 
Była też możliwość uzyskania informacji dotyczących oferowanych form wsparcia dla seniorów przy stoiskach MGOPS, Stowarzyszenia „Dar Serca oraz Uniwersytetu III Wieku. 
Publiczność bawiły Eski Floreski i Teatr Muzyczny Hals. 
Finałem imprezy było wspólne wypuszczenie balonów z helem na znak integracji.

 

RODO w Darze Serca

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12 zwane dalej Stowarzyszeniem, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez STOWARZSZENIE Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12,

 2. inspektorem ochrony danych STOWARZYSZENIA jest: Jacek Lewandowski, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług medycznych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19);

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 2. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu na podstawie art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;

 3. Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
  Rozporządzenia;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie
  art. 21 Rozporządzenia;

 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 1. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

 3. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług medycznych a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych;

 4. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Sztumski Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i radości oraz dużo dobrych ludzi wokół.
Zapraszamy do integracji i współpracy.  
 

 

Czas na Ciebie! 60+ zapraszamy :-)

Ruszył program dla seniorów 60 +. Pierwsze zajęcia w ramach Akademii umysłu poprowadził Pan Sławek Wichowski. Gry planszowe w miłym towarzystwie i w chłodnym Klubie Amator oraz przy drinku zimnej wody z miętą będą kontynuowane w każdy poniedziałek i środy od godziny 16.00 do godz. 18.00. Zapraszamy chętnych do zapisywania się do udziału w projekcie, który obejmuje także inne niespodzianki, w tym panel dotyczący urody oraz wycieczki studyjne... Masz czas na zapisanie się do 15 czerwca, bo teraz nadchodzi Twój czas - zostań aktywnym seniorem! :-)