Aktualności

Darowizny małe i duże

W całym 2019 roku otrzymaliśmy od Państwa bardzo dużo dowodów uznania i sympatii. Te słowa i gesty są dla nas bardzo ważne. Zarówno te wyrażone słownie, na piśmie, w anonimowych ankietach, jak i te w postaci rzeczowych darowizn takich jak meble do pokoju wypoczynkowego, ławy do ogrodu, obrazy i fotografie, materiały na zajęcia terapeutyczne, a także obecność i poświęcony czas małych i dużych wolontariuszy. Szczególnie stala współpraca jest dla nas i naszych podopiecznych niezwykle istotna. Chodzi tu zarówno o wolontariuszy przychodzących do naszego Ośrodka jak i wszystkich organizujących i wspierających akcję charytatywną Pola Nadziei.  W zeszłym roku podczas Pól Nadziei zebrano 14.056,52 zł, za które zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy w opiece długoterminowej, w tym koncentratory tlenu.

Pomoc dla naszych podopiecznych przychodzi także ze strony instytucji i organizacji pozarządowych. Jedną z nich jest Fundacja Baci Aliny, która po raz drugi przekazała specjalistyczne łóżka dla naszych podopiecznych hospicjum domowego.

W tym roku niezwykle istotne jest uzbieranie środków na wkład własny do wykonania termomodernizacji Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Czerninie. Dlatego prosimy Państwa o wpisanie do zeznania podatkowego za 2019 rok, numeru KRS Stowarzyszenia (KRS 0000127529). W zeszłyn roku z 1 % uzyskalismy, rekordową do tej pory kwotę, 40.997,52 zł. W tym roku mamy nadzieję, że pobijemy nie tylko rekord sumy, ale także rekord osób wyrażających w ten sposób poparcie dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. 1% podatku należnego do Urzędu Skarbowego w średniej wysokości 20 zł, to dowód poparcia ponad 2.000 osób.

Dziękujemy i prosimy o pamięć wszytkich, którzy zetnęli się z naszymi działaniami oraz tych, którzy tylko słyszeli lub przeczytali o nas w na stronie, w lokalne prasie, a także na facebooku https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/
Prosimy o wsparcie także tych, którzy wiedzą, że życie w chorobie, czy starości także powinno mieć odpowiednią jakość. 

Bardzo, bardzo dziękujemy w imieniu swoim i podopieczych Stowarzyszenia.

Do wszystkich sympatyków

Dziękujemy Państwu za bożonarodzeniowe życzenia i wszelkie dobre słowa. W imieniu podopiecznych, pracownków i wolontariuszy życzymy waszystkim Państwu wielu radosnych chwil podczas Świąt Boże Narodzenia. W nadchodzącym 2020 roku, życzymy Państwu wszystkiego co najlepsze... i przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i prawdziwych przyjaciół...
Mamy nadzieję, że także w 2020 roku będziecie Państwo pamiętać o Darze Serca i podejmowanych działaniach. Dziękujemy za Państwa obecność... także wszystkim uczestniczącym (realnie i mentalnie) w spotkaniu Wigilijnym w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Dar Serca w Czerninie. 

Jeszcze raz z całego serca życzymy wszystkiego najlepszego i zapraszamy do współpracy...

Zarząd Stowarzyszenia

ZATRUDNIMY LEKARZA!

Poszukujemy lekarza do hospicjum domowego - dojazdy do pacjentów wg indywidualnych ustaleń z pacjentami. 
Bliższe informacje tel. 502 610 652. 

Święto Seniorów

Udział w Sztumskim Dniu Seniora sprawił naszym podopiecznym wiele radości. Szczególnie spodobały się uczestnikom projektu "Razem możemy więcej" stoiska przygotowane przez słuchaczki ze sztumskiego "Medyka". Organizatorzy tj. MOPS w Sztumie oraz Sztumskie Centrum Kultury przygotowali także poczęstunek. Było wesoło i muzycznie... do czego byliśmy i  jesteśmy zwykle zawsze gotowi  :-) .

Dziękujemy organizatorom i wszystkim dobrodziejom, którzy przyczynili się do uczczenia tego święta.
Wszystkim Seniorom życzymy dużo zdrowia i radości z każdegoi dnia... 

A oto krótka fotorelacja z wydarzenia.

 

ZAPISY DO PROGRAMU!

Stowarzyszenie Pomocy Przewlekle Chorym „Dar Serca” realizuje na zlecenie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie pilotażowy program opieki wytchnieniowej skierowanej do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dzięki niemu rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli otrzymać bezpłatne wsparcie w codziennym trudzie sprawowania opieki.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności muszą na co dzień borykać się z różnymi problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacji członkom swoich rodzin. Żyją w stałym stresie, obciążeniu psychicznym i fizycznym. Rezygnują czasami z realizacji swoich planów, marzeń, z pracy zawodowej, przedkładają potrzeby bliskich nad swoje potrzeby. Właśnie dlatego powstał ten program, który, jak sama nazwa wskazuje, ma dać wytchnienie tym osobom poprzez zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekun będzie potrzebował np. skorzystać z pobytu w szpitalu, rehabilitacji, w przypadku różnych zdarzeń losowych, czy po prostu odpoczynku.
Dzięki realizacji programu w mieście i gminie Sztum członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z bezpłatnej doraźnej, czasowej pomocy w formie: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub w ośrodku wsparcia albo pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia.
Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Program będzie realizowany w dwóch modułach:
I – pomoc w formie pobytu dziennego:
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze maksymalnym 240 godzin;
w Ośrodku Wsparcia w wymiarze maksymalnym 240 godzin – usługa będzie świadczona w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
II – pomoc w formie pobytu całodobowego:
w ośrodku wsparcia przez okres maksymalnie 14 dni – usługa będzie świadczona Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, ul. Zielna 2.
ODBIORCY WSPARCIA NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W PROGRAMIE
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 lub pod nr telefonu (55) 640 63 33.