WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

 • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
 • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
 • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
 • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
 • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Rekrutacja do udziału w programie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.

RODZINOM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, kolonii dla dzieci.

SENIOROM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz nowych miejsc w Dziennym Ośrodku Wsparcia.

OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:

 • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl
 • w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl
 • w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA!  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Ankieta rekrutacyjna - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin - pobierz

Twoja opinia jest dla nas ważna

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, w której można wyrazić swoją opinię i napisać sugestie na temat działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym Dar Serca. Prosimy o wejście w poniższy link i udzielenie kilku odpowiedzi. Dziękujemy serdecznie :-)  https://www.survio.com/survey/d/O7L3C8T7R2C4T4N4I

Wigilia w Darze

Wzruszająca Wigilia dla wszystkich podopiecznych Daru Serca (zarówno z opieki dziennej jak i całodobowej) oraz ich rodzin, odbyła się w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym w Czerninie. Tuż przed Wigilią, Mszę świętą odprawił nasz pacjent ks.Waldemar Maliszewski. Potem był opłatek, życzenia świąteczne i kolędowanie ... Pani #EwaKołacz śpiewała kolędy umilając naszym podopiecznym to wyjątkowe spotkanie...
Życzymy Państwu, aby doświadczyli także wielu wyjątkowych spotkań i wzruszeń w Święta Bożego Narodzenia oraz  w całym 2018 roku.

 

Kolejne projekty

Kolejnych 12 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie sztumskim, malborskim i kwidzyńskim, zakończyło udział w projekcie finansowanym ze środków PEFRON.  Uczestnicy 5 miesięcznego projektu, podpisanego z Urzędem Marszałkowskim, korzystało w Darze Serca przede wszystkim z zabiegów rehabilitacyjnych, w tym wykonywanych przy użyciu sprzętu do kinezyterapii, masażu wirowego i limfatycznego. Prowadzono laseroterapię, ciepłolecznictwo i światłolecznictwo. Na rzecz wytypowanych osób niepełnosprawnych ze specjalistycznymi zaburzeniami,  przeprowadzono łącznie 325 pakietów rehabilitacyjnych, a także przeprowadzono 120 masaży. Przez okres 18 tygodni prowadzone zabiegi przez profesjonalny personel zapewniły poprawę sprawności uczestników projektu. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w prawidłową realizację projektów oraz opinie naszych podopiecznych, będą brane pod uwagę przy typowaniu wykonawców kolejnych projektów, nie tylko finansowanych ze środków PEFRON. O kolejnych zatwierdzonych projektach oraz o naborze  osób do udziały w nich, będziemy Państwa informować zaraz po otrzymaniu kolejnych grantów. 

 

Sztumski Dzień Seniora

14 listopada obchodziliśmy Sztumski Dzień Seniora.  Do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Czerninie przybyło sporo gości oraz stałych i okazjonalnych bywalców, a także sympatyków Daru Serca.  Nie tylko była to okazja do świętowania przy torcie i innych słodkościach, które przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina, ale równiez była to okazja do specjalistycznych konultacji, zaróno zdrowotnych jak i prawnych.  Na spotkanie z występującą młodzieżą,  nasze podopieczne Panie  miały  możliwość  skorzystania z bezpłatnych zabiegow upiększających.  A i nie tylko seniorzy skorzystali z oferowanych  tego dnia usług... :-) To była wyjątkowa integracja seniorów i wymiana spojrzeń, doświadczeń oraz dobroci...

Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia, w szczególności są to: 

 • Uczniowie z Zespołu Szkół w Czerninie pod kierunkiem pani Agnieszki Klonowskiej 
 • Słuchaczki II roku technik usług kosmetycznych Wojewódzkiego Zespółu Szkół Policealnych w Sztumie, pod kierunkiem pani Agnieszki Makuch
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie 
 • Dagmara Budziak "Stopmed" Mobilne Usługi
 • Elżbieta Stojanowska - radca prawny
 • Sylwia Mackiewicz  dyr. MGOPS 
 • Wojciech Demko - pracownik UMiG w Sztumie, który dokumentował wydarzenie
 • Leszek Tabor Burmistrz Sztumu, który w imieniu Gminy podarował nam bieżnię.

Organizatorami uroczystosci było nasze stowarzyszenie wraz z MGOPS w Sztumie.

Krótka fotorelacja niech zachęci Państwa do odwiedzania swoich bliskich a także seniorów w naszym ośrodku i włączenia się aktywnie w wolontariat.
https://www.youtube.com/watch?v=LISIrTY_ji4