WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ Stowarzyszenia „DAR SERCA”

 

O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI W „P I G U Ł C E”


Naszym mottem w działaniu są słowa: „ NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” z siedzibą 82-400 Sztum, ul. Reja 2, tel. +48 55 277 92 34, powstało 31. 01.1998 roku w odpowiedzi na wezwanie, jakie niosła pod konie lat 90-tych reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce.

OD 2004 R. POSIADA STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO I JEST ORGANIZACJĄ NON – PROFIT.

Misją organizacji jest: NIESIENIE ULGI W CIERPIENIU I POPRAWIANIE JAKOŚCI ŻYCIA OSOBOM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM, NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA ICH RODZINOM.

 • Realizujemy usługi zdrowotne poza szpitalne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego , tzn. OPIEKĘ DOMOWĄ PALIATYWNĄ I DŁUGOTERMINOWĄ oraz REHABILITACJĘ DZIENNĄ - pod adresem: 82-400 Sztum, ul. Reja 12, tel. 55 277 92 34,
 • Prowadzimy OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ I DZIENNĄ z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „DAR SERCA” pod adresem: 82-400 Sztum – Czernin, ul. Zielna 2, tel. + 48 55 245 07 23.
 • Prowadzimy WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO pod adresem w Sztumie j. w.
 • Realizujemy ZADANIA PUBLICZNE W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ organizując i świadcząc opiekę w oparciu o umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie, tzn. opiekę dzienną w Dziennym Ośrodku Wsparcia pod adresem Sztum – Czernin, ul. Zielna 2 oraz usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
 • Prowadzimy RÓWNIEŻ REHABILITACJĘ AMBULATORYJNĄ DLA OSÓB PRYWATNIE – rejestracja pod numerem tel. 55 277 92 34.

Usługi realizuje 25 - cio osobowy zespół osób z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, w tym: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanci, psycholog.
Swoim zasięgiem obejmujemy głównie trzy powiaty: sztumski, malborski i kwidzyński, jednakże do opieki całodobowej przyjmujemy osoby z całego województwa pomorskiego i innych województw.
Na terenie Powiśla jesteśmy jedyną organizacją pozarządową o takim charakterze działania.
Konsekwentnie realizujemy program strategiczny Stowarzyszenia, który opracowaliśmy w roku 1998 i który pozwala na realizację misji, a w tym kompleksowość opieki poza szpitalnej dla osób przewlekle chorych. Naszą działalność zapoczątkowaliśmy woluntarystyczną opieką domową nad kilkoma mieszkańcami Gminy Sztum, chorymi na choroby nowotworowe. Na rozwój form opieki miało wpływ zapotrzebowanie społeczne oraz strategia polegająca na współpracy ze środowiskiem lokalnym (z gminami, powiatem i województwem) oraz zagranicznym - z Gminą Ritterhude w Niemczech w ramach współpracy partnerskiej miast i gmin. Bardzo duży wpływ miała również realizacja projektów, głównie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a w tym współpraca z Odziałem Pomorskim PFRON w Gdańsku i Samorządem Wojewódzkim w Gdańsku. W pierwszych latach naszej działalności otrzymaliśmy również nieocenioną pomoc ze strony Fundacji Królestwa Niderlandów wspomagających kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dzięki którym rozbudowaliśmy i zaadaptowaliśmy nieużytkowany budynek na terenie Szpitala przy ul. Reja 12 w Sztumie, z przeznaczeniem na siedzibę i usługi Stowarzyszenia. Budynek otrzymaliśmy od Powiatu Sztumskiego na własność.
Drugi budynek, na działalność statutową, otrzymaliśmy od Gminy Sztum w roku 2010, z przeznaczeniem utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - opiekuńczego. Budynek wraz z działką, jest nieruchomością po byłym przedszkolu w Czerninie, na ul. Zielna 2. Otrzymaliśmy go w użyczenie na 25 lat z możliwością przedłużenia. W ciągu dwóch lat dokonaliśmy remontu, rozbudowy i adaptacji, co zakończyło się częściowym oddaniem obiektu do użytku. Zorganizowaliśmy w nim dom rehabilitacyjny z opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działalność jest zarejestrowana w Rejestrze Wojewody Pomorskiego ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne - pod numerem OD /22/26/14. W obiekcie pozostało do wykończenia piętro, gdzie zamierzamy zorganizować i poszerzyć opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Obecnie na ten cel poszukujemy środków finansowych.

Zapraszamy do zapoznanie się z naszymi usługami. O historii Stowarzyszenia i współpracy ze środowiskiem oraz o historii adaptacji budynków, w których realizujemy nasze usługi piszemy w linku „Organizacja”, w podlinkach: „O Stowarzyszeniu” i „Współpraca” oraz w linku Wolontariat.

Na zakończenie:
Warto wspomnieć, że naszą działalność rozpoczęliśmy nie mając żadnego zaplecza materialnego. Efekty pracy osiągnęliśmy determinacją, wolą działania i dobrą współpracą.
Nasze usługi w większości są niepłatne, gdyż są finansowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach realizowanych projektów. Usługi płatne, dla odbiorcy, wycenione są na poziomie kosztów lub poniżej kosztów, jeśli możliwa jest dopłata z innych źródeł. Każda nadwyżka finansowa, wynikająca z rachunku zysków i strat, jest przeznaczana na cele statutowe. Każda darowizna finansowa i rzeczowa ma swoje przeznaczenie, jest ewidencjonowana i rozliczana. Sprawozdania z naszej działalności są zamieszczane między innymi na naszej stronie internetowej i na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Pragniemy aby nasza praca dobrze służyła osobom potrzebującym. Można to osiągnąć w szczególności przez bliskość z drugim człowiekiem, dlatego naszym mottem w działaniu są słowa: „NAJWAŻNIEJSZE JEST ABY BYĆ PRZY CZŁOWIEKU”.
W imieniu Stowarzyszenia „DAR SERCA”

KSzafranska ALewandowska
Krystyna Szafrańska - Prezes    Anna Lewandowska - V- Ce Prezes

 

Aktualności

Sztumski Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i radości oraz dużo dobrych ludzi wokół.
Zapraszamy do integracji i współpracy.  
 

 

RODO w Darze Serca

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12 zwane dalej Stowarzyszeniem, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez STOWARZSZENIE Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" z siedzibą w Sztumie (82-400) przy ul. Reja 12,

 2. inspektorem ochrony danych STOWARZYSZENIA jest: Jacek Lewandowski, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji usług medycznych dla pacjentów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pacjentów komercyjnych, na podstawie USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19);

 2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 2. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat po dokonaniu ostatniego wpisu na podstawie art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;

 3. Przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
  Rozporządzenia;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie
  art. 21 Rozporządzenia;

 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 1. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

 3. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług medycznych a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług medycznych;

 4. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rekordowe Pola Nadziei

W kwietniu na terenie Sztumu, Czernina i Gościszewa odbyła się  zbiórka publiczna pieniędzy na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego dla osób przewlekle chorych. 

Okazała się ona rekordową, nie tylko wśród zbiórek wiosennych... Dlatego składamy wielkie podziękowania wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom oraz z całego serca jesteśmy wdzięczni  wszystkim darczyńców. Łącznie ze wszystkich punktów zebraliśmy  9.309,39 zł., co wystarczy na zakup aż trzech sztuk koncentratorów tlenu dla naszych podopiecznych hospicyjnych...
Będą one wypożyczane bezpłatnie także osobom do tej pory nie będącym pod naszą opieką, a ciężko chorym w domu i wymagającycm takiego sprzętu ułatwiającego oddychanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie.  
W tym roku doposażanie naszej wypożyczalni w sprzęt będzie kontynuowane... 
Możliwe jest nadal przekazywanie środków na nasze konto (w Banku Spółdzielczym w Sztumie): 
22 8309 0000 0001 2000 0010. 
Mamy nadzieje, że wkrótce będziemy mogli podzielić się z państwem długą listą wpłat od lokalnych firm i innych dobrodziejów...  a w ślad za tym, kolejnymi zakupami sprzętów do opieki nad osobami przewlekle chorymi.
 

 

 

 

 

Czas na Ciebie! 60+ zapraszamy :-)

Ruszył program dla seniorów 60 +. Pierwsze zajęcia w ramach Akademii umysłu poprowadził Pan Sławek Wichowski. Gry planszowe w miłym towarzystwie i w chłodnym Klubie Amator oraz przy drinku zimnej wody z miętą będą kontynuowane w każdy poniedziałek i środy od godziny 16.00 do godz. 18.00. Zapraszamy chętnych do zapisywania się do udziału w projekcie, który obejmuje także inne niespodzianki, w tym panel dotyczący urody oraz wycieczki studyjne... Masz czas na zapisanie się do 15 czerwca, bo teraz nadchodzi Twój czas - zostań aktywnym seniorem! :-)

 

ASOS - ruszają zapisy

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KOLEJNYM PROJEKCIE!

„TWÓJ CZAS - zostań aktywnym seniorem” to kolejne przedsięwzięcie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekt realizujemy w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie oraz Sztumskim Centrum Kultury.
W ramach projektu przewidziano między innymi: 
warsztaty prozdrowotne oraz aktywnego i kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego m.in. fotografii, gier planszowych i tradycyjnych rzemiosł. Będą także konsultacje ze specjalistami i atrakcyjne wyjazdy studyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się telefoniczne, drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poprzez facebooka
 https://www.facebook.com/StowarzyszeniePomocyOsobomPrzewlekleChorymDarSerca/  oraz osobiste w siedzibie Stowarzyszenia lub w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie. 
Czekamy właśnie na Ciebie  i chętne osoby w wieku 60 +!  Spiesz się ze zgłoszeniem, bo zajęcia zaczynamy od maja... :-)
Formularz rekrutacyjny - pobierz
Regulamin organizacyjny programu - pobierz
Twój czas 60+  pobierz ogłoszenie