Aktualności

Zakup nowego sprzętu

W ramach wykonywania zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna darem serca dla chorego” w 2018 r. zakupiono 2 łóżka rehabilitacyjne dla osób objętych opieką paliatywną domową na terenie Miasta i Gminy Sztum za łączną kwotę 5 272,00 zł.

Zakup został dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Sztum w wysokości: 5 000,00 zł.