Aktualności

Rekrutacja do projektu

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin zamieszkujących obszar Miasta i Gminy Sztum.


RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
RODZINOM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, rodziny wspierającej, półkolonii dla dzieci.
SENIOROM oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, usług opiekuńczych i telemedycznych oraz nowych miejsc w Dziennym Ośrodku Wsparcia.
OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI oferujemy wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych, asystenta osoby niepełnosprawnej czy szkoleń dla opiekunów.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ:
 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39 oraz na stronie internetowej www.mgopssztum.pl

 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Iskra, ul. Łąkowa 19, Sztumskie Pole oraz na stronie internetowej www.spoldzielniaiskra.pl

 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”, ul. Reja 12 oraz na stronie internetowej www.darsztum.pl

UWAGA!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (055) 640 63 67.

Pliki do pobrania: 

Ankieta rekrutacyjna - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin - pobierz

Plakat informacyjny - pobierz

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020