Aktualności

Kilka słów od serca...

Serdecznie dziękuję wszystkim Osobom za oddane głosy na moje nazwisko, jako prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Plebiscycie Osobowość Roku 2018, przeprowadzonego przez Dziennik Bałtycki Powiśle Sztum i Dzierzgoń. Czuję się zaszczycona, że po raz kolejny zostałam nominowana do takiego WYDARZENIA.

 
Moim marzeniem jest, aby Stowarzyszenie „DAR SERCA” zrealizowało do końca swój ambitny plan utrzymania i dalszego rozwinięcia opieki całodobowej oraz dziennej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym „Dar Serca” w Czerninie, dla osób niepełnosprawnych, w starszym wieku i przewlekle chorych - mieszkańców powiatu sztumskiego i sąsiednich. Wiele już zrobiliśmy między innymi przy wsparciu Państwa (w roku 2018 otrzymaliśmy z 1% od należnego podatku i innych darowizn ponad 40 tys. zł). Numer KRS: 0000127529.
Twórzmy nadal wspólnie to wspaniale dzieło. 
Koncepcja projektu rozbudowy budynku w celu zwiększenia liczby miejsc, jest już opracowana przez Pana Leszka Witkowskiego – znanego architekta ze Sztumu. Od tego roku czeka na realizację. Potrzebujemy 1,5 miliona zł - na ten cel zbieramy środki z 1% od należnego podatku i innych darowizn. Wdzięczni będziemy za każdą kwotę i za każdą wykonaną pracę społecznie.
Do chwili obecnej prace budowlane i adaptacyjne na terenie Ośrodka w Czerninie kosztowały ponad 3 miliony zł – i daliśmy radę. Teraz też damy radę – potrzebne jest nam nadal wsparcie Państwa.
Numer konta bankowego: 22 8309 0000 0001 5903 2000 0010.
Zapraszamy Państwa do odwiedzin w naszym Ośrodku w Czerninie.

Wdzięczna za zaufanie i wszelką pomoc w działaniach - Krystyna Szafrańska – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.