Aktualności

Darowizny od Starostwa i Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dnia 29.05.2020 r. do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" przybyli Goście z darami. Gościliśmy Starostę powiatu sztumskiego - Panią Sylwię Celmer, która jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego złożyła na rzecz Stowarzyszenia darowiznę w formie środków do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych uszytych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, a także Pana Jana Wieczorka - Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Panią Anetę Reichert - Pełnomocnika Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Sztumskiego, którzy złożyli nam darowiznę w postaci maseczek ochronnych uszytych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie złożone dary i składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego gestu dobroci. Życzymy Państwu pomyślności i radości we wszelkich Państwa działaniach.

W imieniu Stowarzyszenia

Prezes Zarządu - Krystyna Szafrańska

Sztum, dnia 31.05.2020 r.