Aktualności

Darowizny od Zakładu Karnego w Sztumie

Wśród Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Sztumie zainicjowano zbiórkę pieniężną w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Zebraną kwotę dnia 22.05.2020 r. przekazano Stowarzyszeniu „Dar Serca”. Przeznaczyliśmy ją w całości na zakup dozowników i żeli do dezynfekcji rąk. Wraz z powyższą darowizną otrzymaliśmy także podarunek w postaci rzeźby wykonanej w  drewnie przez Osadzonych Zakładu Karnego w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Pana por. Sławomira Sidorowicza. Z  darami przybyli do siedziby Stowarzyszenia Funkcjonariusze Pani szer. Bożena Krokosińska oraz Pan mjr Kamil Dobrzyński.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wszystkie gesty dobroci i pamięć niezmiennie od wielu lat okazywane Stowarzyszeniu ze strony Zakładu Karnego w Sztumie. Powodują one w nas poczucie więzi ze środowiskiem sztumskim oraz przynoszą radość z dowartościowania i wdzięczności za prowadzoną przez nas działalność.

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Zakładu Karnego w Sztumie składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, a Osadzonym życzymy dalszej weny twórczej, siły i chęci do kreowania nowych dzieł, oraz by wykonywana przez nich praca przyczyniała się do ich pomyślnego rozwoju osobistego. 

Zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński, Agnieszka Szafrańska

Sztum, 25.05.2020 r.

Wśród Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego w Sztumie zainicjowano zbiórkę pieniężną w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. W jej efekcie dnia 22.05.2020 r. Stowarzyszenie „Dar Serca” otrzymało od Zakładu Karnego darowiznę pieniężną w wysokości 300 zł. Kwotę przeznaczyliśmy w całości na zakup dozowników i żeli do dezynfekcji rąk. Wraz z powyższą darowizną otrzymaliśmy także podarunek w postaci rzeźby wykonanej w drewnie przez Osadzonych Zakładu Karnego w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pod kierunkiem Pana por. Sławomira Sidorowicza.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, wszystkie gesty dobroci i pamięć niezmiennie od wielu lat okazywane Stowarzyszeniu ze strony Zakładu Karnego w Sztumie. Powodują one w nas poczucie więzi ze środowiskiem sztumskim oraz przynoszą radość z dowartościowania i wdzięczności za prowadzoną przez nas działalność.

Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Zakładu Karnego w Sztumie składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy, a Osadzonym życzymy dalszej weny twórczej, siły i chęci do kreowania nowych dzieł, oraz by wykonywana przez nich praca przyczyniała się do ich pomyślnego rozwoju osobistego.