Aktualności

Działalność Stowarzyszenia w warunkach epidemii w zdjęciach

Opieka całodobowa w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym "Dar Serca" w Czerninie funkcjonuje w pełnym zakresie, tak jak to było dotychczach. Poniższe zdjęcia przedstawiają pracę naszych opiekunów, rehabilitację, dowóz cateringu, terapię zajęciową, zajęcia z ogrodoterapii i relaksację w ogrodzie, a także szycie maseczek przez naszych pracowników na użytek Stowarzyszenia.

Zdjęcia przedstawiają również obecną realizację innych naszych usług. Nieprzerwanie świadczymy usługi w ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, jednak tymczasowo wypożyczalnia została przeniesiona do budynku w Czerninie. Od kwietnia 2020 r. w ramach Projektu "Dzienny Ośrodek Wsparcia darem serca dla potrzebujących" dostarczamy naszym podopiecznym z DOW ciepły posiłek przez 5 dni w tygodniu. W trakcie trwania zagrożenia epidemicznego podopieczni nie mogą uczęszczać na zajęcia w Ośrodku i pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Oprócz posiłków, od maja dostarczamy im materiały dydaktyczne - ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze, których przykłady przedstawione są na poniższych zdjęciach. Łącznie naszych podopiecznych w DOW jest 15 osób.

Od dnia 11.05.2020 r. wznowiliśmy świadczenie usług w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowej w budynku w Sztumie, jednak tymczasowo w ograniczonym zakresie, oraz z zachowaniem koniecznych środków ostrożności. Wszystkim przybywającym do Ośrodka Pacjentom mierzymy codziennie temperaturę ciała, prosimy o oświadczenie dot. m. in. braku objawów chorobowych i braku kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem, stosujemy maseczki i rękawiczki ochronne, a także środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni. Ograniczona jest także liczba przebywających w Ośrodku Pacjentów.

W obu budynkach Stowarzyszenia - w Sztumie oraz w Czerninie - przy wejściach do budynków i w innych pomieszczeniach znajdują się środki do dezynfekcji rąk, z których korzystają zarówno osoby przybywające do nas, jak i pracownicy Stowarzyszenia. Zwracamy także szczególną uwagę na częste mycie rąk, konieczną wzmożoną dezynfekcję oraz inne wymagane środki ostrożności.